Dane kontaktowe

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 5262895199

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Prace naszego Ministerstwa obejmują aktualnie dwa wzajemnie się przenikające obszary: zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich oraz rozwój regionalny w trzech wymiarach: strategicznym, inwestycyjnym i społecznym.

W praktyce oznacza to m.in.:

- tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i polityki regionalnej – w tym politykę miejską oraz programy rewitalizacyjne – może słyszeliście o Programie dla Bieszczadów albo Pakiecie dla Średnich miast?

- opracowywanie analiz, prognoz i dokumentów programowych dotyczących rozwoju – to właśnie nasi pracownicy przygotowują założenia Raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju!

- zarządzanie programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności -  naszym zadaniem jest koordynowanie realizacji założeń wynikających z najważniejszego dokumentu opisującego, jak i na co w latach 2014-20 będą przeznaczone Fundusze Europejskie – Umowy Partnerstwa a także kształtowanie i negocjacje kolejnych perspektyw finansowych UE w zakresie polityki spójności;

- współpracę z samorządami oraz organizacjami je zrzeszającymi a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju;

- wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego - naszym głównym celem jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP poprzez opiniowanie, doradztwo oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych;

- dbanie by z produktów, usług i przestrzeni mogło korzystać na równi jak najwięcej osób, także tych ze szczególnymi potrzebami – wdrażamy program Dostępność Plus!

 

Czyli,
#WspieramyInwestycje poprzez #PrzyjazneFundusze i #PlanRozwojuPL, inwestujemy #FunduszeUE, wdrażamy #DostępnośćPlus, rozwijamy #ProgramDlaŚląska, #ProgramDlaBieszczad, dbamy o #Inwestycje, #DrogiLokalne i #MostyDlaRegionów.

Dbamy także o #ProstyJęzyk, organizujemy innowacyjne projekty badawcze i wydarzenia medialne tj.  jak #HackathonMIiR, #AkademiaMenedżeraInnowacji czy "Start-up na 5-tkę".

DOŁĄCZ DO PRACOWNIKÓW MFIPR

Czy wiesz, że możesz połączyć swój rozwój zawodowy z pracą w administracji publicznej? Mieć realny wpływ na to jak zmienia się rzeczywistość wokół Ciebie, w wymiarze legislacyjnym czy społeczno-gospodarczym?

Praca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej to wyzwania, udział w ciekawych projektach i wszechstronny rozwój. Z nami możesz rozwijać kompetencje, ciągle uczyć się i specjalizować m.in. w zakresie:

  • funduszy europejskich/ polityki rozwoju kraju,
  • partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • współpracy międzynarodowej,

Gdy będziesz naszym pracownikiem, zadbamy także o Twoje szkolenia specjalistyczne i językowe.

To dla rozwoju umysłu a dla ciała i ducha proponujemy skorzystać z zajęć sportowych mamy też własną salę ćwiczeń), wydarzeń kulturalnych, i wielu innych inicjatyw pracowniczych, dofinansujemy też urlop. W trosce o zdrowie pracowników zapewniamy dostęp do opieki medycznej i zaoferujemy pomoc w trudnych sytuacjach losowych.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA

ETAP 1

Sprawdź nasze aktualne oferty pracy, które znajdują się na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ lub na stronie MFiPR w zakładce https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kariera-i-praca

ETAP 2

Przygotuj i prześlij swoją aplikację w odpowiedzi na jedno z naszych ogłoszeń. Przed wysłaniem aplikacji upewnij się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych przez Ciebie dokumentów.

ETAP 3

Po wybraniu stanowiska, które Cię interesuje, kliknij w link Aplikuj znajdujący się z każdym z naszych ogłoszeń i wypełnij krótki formularz. Pamiętaj o załączeniu CV w języku polskim oraz innych oświadczeń i dokumentów niezbędnych w naszych rekrutacjach.  
Swoją aplikację możesz także wysłać drogą papierową na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

ETAP 4

W trakcie rekrutacji weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Jeśli Twoja aplikacja spełnia wymagania formalne skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do kolejnego etapu naboru. Przed rozmową kwalifikacyjną zadzwonimy, żeby umówić spotkanie, na którym poznasz być może swojego przyszłego przełożonego i przedstawiciela Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na spotkaniu poinformujemy Cię o warunkach pracy, zakresie zadań oraz poinformujemy o dalszym przebiegu rekrutacji. Niezależnie od wyników rozmów, wszyscy kandydaci biorący udział w naszych rekrutacjach otrzymują informację zwrotną.