Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Finansów

Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.gov.pl/web/finanse/praca-wolontariat-praktyki-i-staze

NIP: 5260250274

Poznaj nas:

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym. MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł. MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

Praca w Ministerstwie Finansów to wyzwania, udział w ciekawych projektach i wszechstronny rozwój. Z nami możesz rozwijać swoje kompetencje, ciągle uczyć się i specjalizować m.in. w zakresie tworzenia polityki finansowej, współpracy międzynarodowej czy instytucji finansowych.

Praca w Ministerstwie Finansów jest dla ludzi ambitnych, przedsiębiorczych i lubiących wyzwania. Szukamy osób zmotywowanych dla których praca jest pasją.

Bierzesz odpowiedzialność za realizację swoich zadań? Jesteś innowacyjny i nastawiony na ciągły rozwój? W takim razie ta praca jest dla Ciebie!

Nasze wyróżnienie

W 2021 roku otrzymaliśmy wyróznienie oraz statuetkę Friendly Workplace 2021.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)