Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 445 50 00
[email protected]

mpwik.com.pl

NIP: 5250005662

Jak wygląda rekrutacja?

Oferty rekrutacyjne odzwierciedlają bieżące potrzeby biznesu i skierowane są zarówno do specjalistów z bogatym  doświadczeniem, inżynierów jak i osób będących na początku swojej kariery zawodowej. W różnorodnych obszarach i specjalizacjach zatrudniamy osoby, które są zainteresowane realizowaniem ambicji zawodowych.

Aplikuj na www.mpwik.com.pl/kariera

ETAP 1

Publikacja ogłoszenia o pracę.

Rekrutacja rozpoczyna się publikacją ogłoszenia o pracę, zwierającego główne zadania na  danym stanowisku, warunki współpracy oraz wymagania i oczekiwania wobec kandydatów.

ETAP 2

Gromadzenie i selekcja aplikacji.

Po dokładnej analizie i selekcji nadesłanych dokumentów następuje etap zaproszenia do  rozmów wybranych Kandydatów.

ETAP 3

Spotkania rekrutacyjne.

Rozmowy rekrutacyjne, w zależności od potrzeb i charakterystyki danego stanowiska mogą być poprzedzone: testem wiedzy merytorycznej, wywiadem telefonicznym, testem poziomu znajomości języka obcego, przedstawieniem dodatkowych dokumentów aplikacyjnych,  przygotowaniem i przedstawieniem prezentacji etc.

ETAP 4

Wybór Kandydata.

Po podsumowaniu przeprowadzonego procesu, komisja rekrutacyjna decyduje o wyborze Kandydata, który zostanie rekomendowany do zatrudnienia. Dbamy o to, aby wszyscy Kandydaci, którzy wzięli udział w trzecim etapie rekrutacji otrzymali informację zwrotną o wyniku procesu rekrutacyjnego.