Dane kontaktowe

MAN Bus Sp. z o.o.

1 Maja 12
27-200 Starachowice
świętokrzyskie, Polska
Telefon: +48 41 27 34 110
[email protected]

www.mantruckandbus.pl

NIP: 5342082736

Programy kształcenia przyszłych pracowników MAN

Tak nowoczesne przedsiębiorstwo jak MAN Bus potrzebuje doskonale wykwalifikowanych kadr zarówno menedżerskich, jak i produkcyjnych. Od września 2015 roku przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK) oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach spółka kształci uczniów w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Poprzez utworzenie klasy patronackiej chcemy aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu zawodowym młodych ludzi, jak również w kształtowaniu ich postaw. Nauka w klasie patronackiej MAN Bus odbywa się w systemie dualnym (teoria i praktyka). Uczniowie kończąc swoją edukację otrzymują dwa dyplomy zawodowe: niemiecki i polski, a tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, proponujemy kontynuację kariery zawodowej w naszym zakładzie.

Zdolnym pomagamy piąć się w górę

Nasze programy dla uczniów, studentów i absolwentów są unikalną szansą zdobycia cennego wiedzy, doświadczenia i umiejętności w firmie zajmującej wiodącą pozycję na światowym rynku motoryzacyjnym. MAN Bus od wielu lat współpracuje ze szkołami oraz wyższymi uczelniami w zakresie praktyk zawodowych i staży.

Studiuj i pracuj

Dla studentów IV i V roku nasza firma przygotowała program, który jeszcze podczas nauki umożliwia zdobycie praktycznego doświadczenia. Studenci podczas rocznej bądź dwuletniej praktyki w konkretnym obszarze, dwa razy w tygodniu realizują powierzone projekty mające na celu poprawę produktywności i jakości w naszym zakładzie. Bardzo często stanowią one podstawę do pisania prac dyplomowych uczestników programu. Po zakończeniu tej praktyki i studiów beneficjenci programu „Studiuj i pracuj z MAN” mogą kontynuować przygodę z naszą firmą w kolejnym programie, „Absolwenci na START”.

Absolwenci na START

Osobom, które kończą studia lub posiadają już dyplom uczelni wyższej oferujemy dwuletni program stażowy z umową o pracę. W trakcie trwania programu pracownik ma okazję nie tylko podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach oraz pracę z doświadczonymi ekspertami, ale również prowadzić samodzielne projekty. Takie podejście gwarantuje dynamiczny rozwój, poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także uczy odpowiedzialności. Zaangażowanie oraz efekty pracy uczestników programu bardzo często owocują długofalową współpracą.

MAN to różnorodność ludzi, doświadczeń i usług, które realizujemy na całym świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwości ciągłego rozwoju i zdobywania nowych kompetencji.

Praktyki

Każdego roku kilkudziesięciu uczniów oraz studentów odbywa w naszym zakładzie wakacyjne praktyki zawodowe. Wymagania wstępne oraz procedura składania podań zależą od obszaru, ale zawsze wybieramy naszych praktykantów na podstawie możliwości odniesienia ze współpracy obopólnych korzyści. Czas spędzany w naszej organizacji pozwala na bliższe poznanie się zarówno z osobami, jak i specyfiką pracy w danym dziale. Pod okiem doświadczonych specjalistów nasi praktykanci stawiają swoje pierwsze kroki w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Bardzo często owocuje to nawiązaniem bliższej współpracy w ramach kolejnych projektów skierowanych dla studentów.