Dane kontaktowe

M4Wind Nowicki Petters Sp. k.

ul. Arkońska 36
71-470 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska

m4wind.pl

NIP: 8513166247

O nas

M4Wind, to firma powstała w 2012 roku, świadcząca usługi w zakresie zarządzania projektami, bezpieczeństwem oraz montażu elektrowni wiatrowych na terenie całej Polski, Skandynawi, Niemiec oraz innych krajów rozwijających technologie wiatrowe.

M4Wind skupia doświadczonych menedżerów oraz personel techniczny wyspecjalizowany we wszystkich zakresach związanych z obsługą budowy i serwisu elektrowni wiatrowych. Naszym znakiem rozpoznawczym jest doświadczenie i profesjonalizm na każdym etapie realizacji zadań zleconych przez Klienta. Odpowiedzi na wszelkie pytana uzyskacie Państwo kontaktując się z nami. 

Wysokie standardy

Zapewniamy wykonanie wszystkich prac zgodnie z normami zarówno krajowymi, jak i miedzynarodowymi, w tym według standardów jakości: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO45001.
Dla M4Wind nie ma zadań, których nie można wykonać w sposób bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

Safety

Wszystkie nasze działania wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia i środowiska naturalnego (HSE).

Dla M4Wind nie ma zadań, których nie można wykonać w sposób bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami oraz przy zachowaniu najwyższej dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

Wypadki w miejscach, gdzie usługi świadczy M4Wind, są rzadkością. Pracujemy według zasady, że jeśli praca nie może być wykonywana w sposób bezpieczny, to nie może być wykonywana w ogóle.

Wdrażamy naszą zasadę w każdym elemencie pracy. Ludzie stanowią dla nas najcenniejszą wartość, dlatego ochrona ich zdrowia i życia jest niezbędna. Ta dewiza stała się naszym znakiem rozpoznawczym wśród klientów i współpracowników.

Nie liczy się samo odbycie szkolenia.

Instalacja turbin wiatrowych należy do najbardziej niebezpiecznych prac spotykanych w przemyśle, dlatego istnieją liczne zespoły i instytucje dążące do poprawy bezpieczeństwa na budowach. Prowadzimy nieustanny monitoring prowadzonych prac, aby nie dopuścić do sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.

Manpower

Resources. Kluczem do sukcesu jest dobór odpowiednich kadr do postawionych zadań.

W zależności od potrzeb gwarantujemy kompleksowe rozwiązania, a także pomoc w planowaniu, instalacji i uruchomieniu farm wiatrowych, czy choćby wsparcie doświadczonego i certyfikowanego technika o szerokiej wiedzy i umiejętnościach.

Project manager (Kierownik projektu)

zarządza projektem budowy od początku do końca i czuwa nad realizacją wszystkich zadań w procesie realizacji projektu. Project manager we współpracy z PMT (Project Management Team) monitoruje postępy w pracy i kieruje wszystkimi działaniami na placu budowy, aby zapewnić osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie i w oparciu o ustalony budżet.

Na kierowniku projektu spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonania wszystkich prac zgodnie z wytyczonym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższej jakości, przy możliwym ograniczeniu czasu i kosztów. Jest to najczęściej osoba reprezentująca wszystkich podwykonawców podczas kontaktów z Klientem.

Site manager (Kierownik budowy)

w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne odpowiada za cały proces budowy oraz zapewnia niezbędne wsparcie techniczne. Do jego zadań należy planowanie i organizacja pracy ekip budowlanych i instalatorskich, bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami, prowadzenie dziennika budowy, kontrola materiałowa, a także czuwanie nad wydatkami, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Ponadto kierownik budowy prowadzi czynności kontrolne i planistyczne, a także odpowiada za jakość wykonanej pracy zgodnie z ustaleniami.

Kierownik budowy wraz z osobami odpowiedzialnymi za roboty budowlane i instalacje elektryczne, odpowiada także za nadzór budowlany.

Site Engineer (Inżynier budowy)

jest członkiem zespołu zarządzającego budową, odpowiadającym w szczególności za ochronę budowy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oraz koordynację zaopatrzenia i toku prowadzonych prac.

Inżynierowie kontraktu czuwają także nad prawidłowym montażem zgodnym z instrukcjami oraz dbają o przepływ informacji pomiędzy podwykonawcami, a kierownikiem budowy. Jest także odpowiedzialny za regularne kontakty z przedstawicielami inwestora i świadczy wszelkie usługi konsultingowe.

Site Clerk (Pracownik Administracyjny)

jest stale obecnym na placu budowy przedstawicielem kierownictwa. Jego obowiązki są uzależnione od aktualnego zapotrzebowania, dlatego musi mieć kompletną wiedzę administracyjną dotyczącą prowadzonych prac. Nie musi być jednak biegły w kwestiach technicznych.

Pracownik administracyjny musi za to czuwać nad całością projektu, dostrzegając szczegółowe aspekty na poszczególnych etapach prowadzonych prac. Dba także o pełną dokumentację, w tym certyfikaty BHP, wykazy dostaw i transportów i prowadzi ewidencję czasu pracy.

HSE Officer (inspektor BHP)

Jakość pracy, zdrowie pracowników, bezpieczeństwo na budowie i dbałość o środowisko naturalne są istotne nie tylko ze względu na istniejące ryzyka, ale także z uwagi na istniejące aspekty ekonomiczne.

Odpowiednie procedury jakości gwarantują obniżenie kosztów utrzymania farmy wiatrowej. Parki wiatrowe uznane są za projekty czysto ekologiczne, dlatego tak ważny jest aspekt ochrony środowiska. Zapewniamy prowadzenie działań QHSE według najwyższych standardów oraz zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a także normami IEC.

Site Supervisor 

zarządza przebiegiem prac na placu budowy od momentu pojawienia się transportu aż do ukończenia montażu. Do jego obowiązków należą przede wszystkim doradztwo techniczne oraz kontrola jakości. Jeżeli podczas procesu instalacji pojawiają się trudności, inspektor nadzoru ma za zadanie wdrożenie działań naprawczych przy bezwzględnym zachowaniu jakości. Jest to osoba pełniąca rolę eksperta biegłego we wszystkich aspektach związanych z instalowanymi turbinami.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)