Dane kontaktowe

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Targowa 72
03-734 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.kariera.leroymerlin.pl

NIP: 1130089950

Akademia Orląt

Przygotowanie Doradcy Klienta, Kasjera i Logistyka do pełnienia misji Koordynatora poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych.

Program Menedżerski

Przygotowanie Koordynatora i Specjalisty do pełnienia misji Menedżera zgodnie z kulturą i wartościami Leroy Merlin.

Drabina Rozwoju

Przygotowanie Kierownika i Menedżera do pełnienia misji Dyrektora lub Senior Menedżera poprzez rozwój przywództwa opartego na zaufaniu.

Stacja Edukacja - Nauka na Start

Portal wewnętrzny Stacja Edukacja oferuje naszym Pracownikom różnorodne formy szkoleń - trady­cyjne i e-learningowe. Dzięki niemu każdy Pracownik ma dostęp do listy szkoleń i kursów, a także testów wiedzy, ankiet, terminarza oraz historii zrealizowanych szkoleń.

Moduł Baza Wiedzy zawiera różnorodne, multimedialne treści edukacyjne pogrupowane w sekcjach tematycznych.

Moduł społecznościowy Portalu Stacja Edukacja ułatwia kontakt między Pracownikami, buduje zgraną społeczność skupioną wokół wiedzy, doświadczeń i rozwoju zawodowego. Umożliwia  również wyłanianie i aktywizowanie ekspertów oraz trenerów wewnętrznych.

Portal Stacja Edukacja jest również dostępny poza miejscem pracy oraz na urządzeniach mobilnych.

Program Insights Discovery – Warsztaty efektywności

Warsztaty efektywności są przeznaczone dla grupy blisko współpracujących ze sobą Pracowników. Dzięki warsztatom nasi Pracownicy mają okazję dostrzec wyjątkową wartość wnoszoną przez każdego z nich do zespołu. 

To właśnie jednostki stanowią klucz do zrozumienia stylu funkcjonowania całej grupy. Poznanie własnych mocnych i słabszych stron umożliwia poprawę funkcjonowania całego zespołu.

Coaching

W Leroy Merlin Polska każdy Menedżer ma możliwość podjęcia pracy z coachem. W ten sposób może wspierać własny rozwój zawodowy w naszej organizacji. Proces ten pomaga mu również w lepszym poznaniu siebie, własnych kompetencji i samodzielnym dążeniu do realizacji założonych celów.

Mentoring

Ważnym elementem podnoszenia kwalifikacji w naszej organizacji jest Program Rozwojowy oparty na współpracy z Mentorami. Mentorzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wspierają swoich podopiecznych. Inspirują ich oraz doradzają im.

Open University

Zachęcamy naszych Pracowników do rozwijania swoich kompetencji. Do ich dyspozycji oddajemy pełen pakiet szkoleń menedżerskich i zawodowych wspierających indywidualne plany rozwojowe.

Dzięki kafeteryjnemu modelowi zarządzania możemy zoptymalizować i ściśle dopasować program szkoleń do indywidualnych potrzeb każdego menedżera lub specjalisty w naszej organizacji.

Dodatkowo każdy Pracownik może, w porozumieniu ze swoim przełożonym, wybrać czas i miejsce szkolenia, a także osobę, która je poprowadzi