Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

Targowa 72
03-734 Warszawa
mazowieckie, Polska

www.kariera.leroymerlin.pl

NIP: 1130089950

Poznaj nas

ROZWIJAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE

Na każdym poziomie naszego funkcjonowania działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Należymy do globalnego partnerstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju i staramy się zachować spójność naszych celów z Celami Zrównoważonego Rozwoju. W naszych działaniach już od wielu lat uwzględniamy interesy społeczne i ochronę środowiska, realizując Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Postanowiliśmy również spłacić nasz ,,dług ekologiczny” poprzez zasadzenie 256 ha lasów, bo tyle właśnie zajmuje powierzchnia naszych sklepów i parkingów w Polsce.W tym celu nawiązaliśmy partnerstwo z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.

W 2012 r. powołaliśmy z inicjatywy naszych Pracowników Fundację Leroy Merlin Polska. Nasi wolontariusze z radością uczestniczą w jej działaniach i sami je inicjują. Do tej pory udało się im zrealizować ponad 400 projektów, w ramach których przeprowadzali remonty ośrodków użytku publicznego, np. szkół, przedszkoli, domów dziecka.

Zobacz naszych wolontariuszów w akcji.

JESTEŚMY DOBRYM SĄSIADEM

Cały czas staramy się być dobrym sąsiadem. Interesujemy się sprawami ludzi oraz regionu, w którym jesteśmy obecni jako część lokalnej społeczności. Budujemy relacje przynoszące korzyści dla wielu stron. W naszych sklepach organizujemy liczne akcje dla wszystkich przedstawicieli lokalnych społeczności – starszych, jak i młodszych. Takie, jak warsztaty z sadzenia kwiatów, budowania budek dla ptaków i hoteli dla owadów, oraz sadzenia lasów w słoiku.

„Dzieciaki-Sadzeniaki” to najlepszy przykład udanej i ciepło przyjętej akcji o zasięgu ogólnopolskim, skierowanej do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

JESTEŚMY UŻYTECZNI

Staramy się jak najlepiej wpływać na otaczające nas środowisko. Zakładamy ogrody i sady, stawiamy pasieki, zbieramy deszczówkę, którą następnie wykorzystujemy do podlewania kwiatów w naszym asortymencie oraz staramy się jak najwięcej energii pozyskiwać z odnawialnych źródeł.

Więcej o naszej działalności w obszarze CSR dowieszsię na stronie: w zakładkach zaangażowanie społeczne i fundacja Leroy Merlin Polska.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (174)