Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Kuehne+Nagel Sp. z o.o.

ul. Spedycyjna 1
62-023 Gądki
wielkopolskie, Polska
Telefon: 22 417 11 00

jobs.kuehne-nagel.com/pl/pl

NIP: 7792429566

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

Zależy nam na wdrażaniu międzynarodowych standardów wraz z najlepszymi praktykami prawnymi i etycznymi. Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na pomaganie lokalnym społecznościom, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz zmniejszanie wpływu naszych usług na środowisko.

Sprawdź nasze inicjatywy:

Program NET ZERO CARBON

W 2019 roku wprowadziliśmy w życie program Net Zero Carbon, czyli przyjazne dla środowiska i ekologiczne rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw. Jako pionierzy w branży wyznaczyliśmy sobie dwa istotne cele: po pierwsze, od 2020 r. będziemy kompensować bezpośrednie emisje CO2, którym nie można zapobiec (osiągnięcie pełnej neutralności węglowej w naszej strefie bezpośredniego wpływu od 2020 r.). Po drugie, postanowiliśmy do 2030 r. proaktywnie zająć się sprawą śladu węglowego związanego z usługami transportowymi świadczonymi przez naszych dostawców – linie lotnicze, linie żeglugowe i firmy spedycyjne. Naszym Klientom z kolei chcemy zaoferować rozwiązanie umożliwiające ograniczanie emisji CO2 w ich łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie danych big data i analizy predykcyjnej, a także platform cyfrowych, aby wspierać wybór bardziej zrównoważonych połączeń transportowych i środków transportu

Polityka środowiskowa

W Kuehne+Nagel koncepcja zarządzania energią jest globalna, kompleksowa i oparta na pracy zespołowej prowadzonej zgodnie z wdrożoną polityką środowiskową. Oprócz tego, od 2010 r. wyznaczamy cele w zakresie całkowitej redukcji odpadów. Przykładowo 2020 r. planujemy zwiększyć całkowity wskaźnik recyklingu odpadów do 75%. W 2019 roku całkowita ilość odpadów generowanych w firmie, która została poddana recyklingowi, wynosiła 67%.

Działania na rzecz różnorodności

Wierzymy, że tworzenie środowiska pracy, które dąży do różnorodności i integracji jest podstawą do zrównoważonego rozwoju. Kierujemy się globalną polityką Różnorodności (Diversity & Inclusion), ponieważ chcemy, aby w naszej firmie każdy czuł się akceptowany – niezależnie od wieku, wyglądu, poglądów, wyznania czy stopnia sprawności. W Kuehne+Nagel naszym pracownikom stwarzamy równe szanse rozwoju. W Polsce 43% stanowisk kierownicze wśród pracowników biurowych zajmują kobiety.

Inicjatywy lokalne

Oprócz inicjatyw, które wprowadzamy na całym świecie, dbamy również o społeczności lokalne. Dlatego też angażujemy się m.in. akcję „Szlachetna Paczka” czy szpikową paczkę dla podopiecznych Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.