Dane kontaktowe

KPMG w Polsce

Inflancka 4a
00-189 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 528 11 00
[email protected]

kariera.kpmg.pl

Proces rekrutacji

Rekrutacja studentów i absolwentów (praktyki i pierwsza praca)

Każdy proces rekrutacyjny rozpoczyna się od przesłania dokumentów aplikacyjnych online. Ogłoszenia rekrutacyjne KPMG pojawiają się jednocześnie na stronie kariera.kpmg.pl, www.generationkpmg.pl lub na portalach rekrutacyjnych. Każde ogłoszenie zawiera dokładny opis stanowiska, wymagań w stosunku do kandydatów oraz informacje o sposobie przesyłania dokumentów aplikacyjnych. Analizowane są one pod kątem wymagań zawartych w konkretnym ogłoszeniu. Osoby ocenione pozytywnie zostają zaproszone do wypełnienia testów analitycznych SOVA. To testy adaptacyjne, które same dostosowują się do udzielanych przez kandydata odpowiedzi. Ich celem jest ocena poziomu zdolności analitycznych oraz preferencji zachowań kandydata w środowisku zawodowym.

Test z języka angielskiego to kolejny etap. Określa poziom biegłości w zakresie ogólnej znajomości języka z elementami tzw. office English. Sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu oraz znajomość zagadnień leksykalno-gramatycznych.

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której skupiamy się na poznaniu kandydata – jego doświadczeń, umiejętności, zainteresowań oraz powodów, dla których aplikuje do konkretnego działu w KPMG. Sprawdzamy również kompetencje i wiedzę merytoryczną z obszaru specjalizacji docelowego zespołu.

Rekrutacja osób z doświadczeniem zawodowym

Rekrutacja osób z doświadczeniem zawodowym jest prowadzona przez cały rok, w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Zapraszamy do śledzenia aktualnych ofert pracy na stronie kariera.kpmg.pl lub generationkpmg.pl.

Etapy procesu rekrutacyjnego są zróżnicowane w zależności od działu i stanowiska. Etap wspólny dla wszystkich kandydatów to przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim lub angielskim w odpowiedzi na ogłoszenie. Następnie wybrane osoby zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne oraz – w zależności od działu – test językowy, testy z wykorzystaniem komputera badające umiejętności i predyspozycje wymagane na danym stanowisku lub case study.

Sprawdź, kogo szukamy

Każdego roku zatrudniamy ponad 400 pracowników i praktykantów. Poszukujemy osób z potencjałem, pełnych entuzjazmu i pasji, gotowych rozwijać wiedzę i umiejętności. Ofertę praktyk i pracy kierujemy do studentów i absolwentów, którzy rozpoczynają przygodę na rynku pracy lub mają niewielkie doświadczenie zawodowe i są otwarci na zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie audytu, podatków, doradztwa biznesowego, usług księgowych i doradztwa prawnego.

Poszukujemy kandydatów posiadających kompetencje analityczne, potrafiących spojrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw. Liczy się dla nas zaangażowanie oraz skuteczne podejście do podejmowanych działań. Istotne są również: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy posiadają cechy przywódcze, odważnie bronią własnych przekonań, chętnie przejmują inicjatywę i są otwarci na nowe wyzwania.