Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Kompania Piwowarska

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dodatkowe lokalizacje

Lech Browary Wielkopolski

ul. Szwajcarska 11
61-285 Poznań
wielkopolskie, Polska

Tyskie Browary Książęce

ul. Mikołowska 5
43-100 Tychy
śląskie, Polska

Browar Dojlidy Białystok

ul. Dojlidy Fabryczne 28
15-555 Białystok
podlaskie, Polska

Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju

Zarządzanie talentem, czyli efektywne zarządzanie rozwojem i karierą pracowników, jest jednym z podstawowych procesów, dzięki którym w KP możemy się rozwijać i realizować nasze cele i strategię. Chcemy stwarzać naszym pracownikom optymalne warunki rozwoju zawodowego. Chcemy też, by nasi pracownicy rozwijali swoje kompetencje, bo gwarantuje to efektywną realizację codziennych zadań, a także przygotowuje do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom zawodowym. Dział Edukacji i Rozwoju łączy procesy rozwoju pracowników oraz zapewnia wsparcie podczas ich realizacji.

Pracownicy mają możliwość poszerzania swoich horyzontów m.in. dzięki szkoleniom menedżerskim, specjalistycznym, technicznym, a stały rozwój jest jednym z kluczowych obszarów, na które stawia Kompania Piwowarska.

Programy rozwojowe

Portal rozwojowy kplider.pl
Wszyscy menadżerowie Kompanii Piwowarskiej mogą korzystać ze specjalnie przygotowanego portalu rozwojowego. Portal jest odpowiedzią na zwiększającą się potrzebę rozwoju nieformalnego. Portal zapewnia użytkownikom dostęp do wielu źródeł wiedzy i inspiracji. Znajdą tam krótkie artykuły, studia przypadku, szkolenia e-learningowe, inspirujące wystąpienia liderów i ludzi biznesu, a także rekomendacje literatury, z której mogą skorzystać w firmowej biblioteczce.

Podstawy przywództwa
Program szkoleniowy wspierający nowo mianowanych menadżerów oraz osoby z krótkim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Składa się on z kilku modułów, w ramach których uczestnicy poznają swoją rolę jako lidera zespołu. Poza tym dowiadują się, jak budować efektywne zespoły i delegować zadania oraz uczą się jak skutecznie komunikować się z podwładnymi oraz dbać o ich rozwój.

Akademia Menadżera Sprzedaży
Program szkoleniowy dla Menadżerów Sprzedaży podnoszący kompetencje m.in. z obszaru Zarządzania Klientem Kluczowym, Finansów Zarządczych (w tym Revenue Management) oraz Marketingu. Jednym z głównych założeń Akademii Menadżera Sprzedaży jest dostarczenie kluczowej wiedzy i umiejętności pozwalających funkcjonować na rynkach lokalnych. Ważnym elementem szkolenia jest także coaching personalny prowadzony przez zespół trenerów wewnętrznych KP. Coaching ma stanowić wsparcie menadżerów w procesie wdrażania rozwiązań generowanych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas Akademii.

Program Insights Discovery – Warsztaty efektywności
Warsztaty te są organizowane dla grupy współpracujących ze sobą pracowników, którzy mają okazję dostrzec unikatową wartość wnoszoną przez każdego z osobna do zespołu. To właśnie jednostki stanowią klucz do zrozumienia stylu funkcjonowania całej grupy, jej mocnych i słabszych stron, a także opracowania wskazówek dla poprawy funkcjonowania całego zespołu. Program pozwala zobaczyć potencjalne kierunki rozwoju zespołu oraz pozwala określić i rozpocząć rozwiązywanie ewentualnych problemów istniejących w zespole.

Advanced Management Program
Program rozwojowy dla Menadżerów Sprzedaży przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Program bazuje na modelu Executive MBA University of Illinois at Urbana-Champaign. Zajęcia odbywają się modułowo, a uzupełniane są przez regularny system e-learningowy oraz indywidualny coaching dedykowany jego uczestnikom. Szkolenie realizowane jest zarówno przez wewnętrznych ekspertów KP, jak i pracowników UW. Program ma na celu rozwinięcie wśród Menadżerów wyższego szczebla kompetencji dotyczących zagadnień takich jak m.in. Zarządzanie Strategiczne, Marketing Strategiczny, Zarządzanie Operacyjne, Finanse Zarządcze oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Magia współpracy
Warsztaty skierowane do kadry menadżerskiej, których celem jest rozwój i wzmocnienie współpracy między działami i pionami Kompanii Piwowarskiej.

Coaching
Menadżerom wyższego szczebla oferujemy pracę z coachem. Proces ten pozwala pracować menadżerom nad rozwojem ich kariery w ramach organizacji. Wspiera ich także w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Mentoring
Program rozwojowy, który opiera się na współpracy z Mentorami z wewnątrz organizacji. Mentorzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wspierają swoich podopiecznych, inspirując ich i doradzając im.