Dane kontaktowe

KH-KIPPER Sp. z o.o.

Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk
świętokrzyskie, Polska
Telefon: 041 301 15 68
[email protected]

www.kh-kipper.pl/pl

NIP: 9591178673

ETAP 1

SELEKCJA APLIKACJI

Każda przesłana, dostarczona osobiście do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań a także kompetencji kandydata oraz wymagań związanych z danym stanowiskiem. Po tym etapie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

ETAP 2

Rozmowa z kandydatem i weryfikacja wiedzy

W ramach drugiego etapu, z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna  z kierownikiem działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. Podczas tego spotkania, może zostać przeprowadzony test sprawdzający umiejętności a także pytania techniczne, które pozwolą nam ocenić poziom Twojej wiedzy.

ETAP 3

Złożenie oferty

Jeśli nasza decyzja będzie pozytywna, przełożony przedstawi ofertę zatrudnienia, a także omówi warunki dalszej współpracy.

ETAP 4

Zatrudnienie

W etapie czwartym, pracownik udaje się do działu kadr gdzie dopełnia wszelkich formalności, podpisuje umowę, zapoznaje się z regulaminami.

Podczas okresu próbnego chcemy dać Ci czas na poznanie swoich zadań, odpowiedzialności, jak również zespołu tworzącego Twój dział i całą organizację firmy.