Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

KGL S.A.

Biuro Zarządu
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17
05-080 Klaudyn
mazowieckie, Polska
Telefon: +48 22 321 30 00
[email protected]

www.kgl.pl

NIP: 1181624643

Rekrutacja

Wiemy, że zaangażowanie Pracownika buduje się już od pierwszego kontaktu. Dlatego szczególną wagę przykładamy do tego, aby proces rekrutacji i wdrożenia Kandydatów przebiegał w sposób przyjazny i profesjonalny.

Przebieg procesu zatrudnienia uzależniony jest od stanowiska. Standardowo przeprowadzamy dwuetapowy proces rozmów rekrutacyjnych, a na kluczowe stanowiska przeprowadzamy sesję assessment center w oparciu o testy psychometryczne oraz inne zadania.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak istotne dla pozostania Pracownika w organizacji są jego pierwsze dni pracy. Nieustannie doskonalimy nasz proces wdrażania nowych osób (tzw. onboarding), aby minimalizować stres związany z odnalezieniem się w nowej roli zawodowej.

Od 2019 roku jesteśmy członkiem „Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji”, ponieważ bliskie są nam najwyższe standardy stosowane w procesach rekrutacji na współczesnym rynku pracy.

ETAP 1

APLIKACJA NA OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE LUB W PROCESIE REKRUTACJI OTWARTEJ

ETAP 2

PIERWSZA ROZMOWA REKRUTACYJNA Z PRACOWNIKIEM DZIAŁU HR

ETAP 3

DRUGA ROZMOWA REKRUTACYJNA Z PRACOWNIKIEM DZIAŁU HR I PRZEŁOŻONYM OBSZARU

ETAP 4

SESJA OCENY KANDYDATA (opcjonalnie w zależności od stanowiska)

ETAP 5

OFERTA ZATRUDNIENIA – LIST INTENCYJNY