Dane kontaktowe

JTI Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 381 81 81
Fax: 22 381 81 00

www.karierawjti.pl

NIP: 8280001819

Nasza Fabryka

Fabryka Gostków JTI Polska Sp. z o.o.

Stary Gostków 42
99-220 Wartkowice
łódzkie, Polska
Telefon: 42 280 28 28
Fax: 42 280 28 88

www.karierawjti.pl

Nasze wartości

Cel naszej firmy jest jasny - chcemy być najlepszą i najbardziej docenianą firmą tytoniową na świecie. Osiągamy to na bieżąco poprzez nieustanne doskonalenie. Naszym celem jest również zaspokajanie potrzeb konsumentów, bycie otwartym wobec ludzi i społeczności, z którymi współpracujemy, a także wyznaczanie najwyższych możliwych standardów. Nasze wartości to:

Przedsiębiorczość

Mamy odwagę działać nieszablonowo i wspólnie dążyć do realizacji naszych długoterminowych celów. Dzięki temu powstają pomysły skutkujące nowymi perspektywami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Sprzyja temu nasza kreatywna energia i nietuzinkowy sposób myślenia. Podejmujemy śmiałe decyzje, aby wchodzić na rynki, które przez długi czas były zdominowane przez innych graczy. Siłą napędową naszego biznesu jest optymistyczne podejście, silnie wspierane przez jasną strategię i reprezentowane przez naszych pracowników w codziennej pracy. Przedsiębiorczość jest również ciągłym szukaniem dróg poprawy. Przeprowadzamy regularnie globalne badania zaangażowania pracowników. Biorąc pod uwagę ich opinie znajdujemy najlepsze drogi do rozwijania naszego biznesu. 

Otwartość

Wszystkie nasze działania opierają się na zasadzie otwartości i przejrzystości. Inspirują nas różnorodne kultury. Nasze działania są wspierane przez zdobytą wiedzę, a naszą naczelną zasadą jest uczciwość. Oznacza to podejmowanie słusznych decyzji, dzięki którym zdobywamy reputację zaufanego eksperta w naszej branży. Takie podejście wprowadzamy również do działań prezentowanych poza firmą. Pracując w złożonym otoczeniu, codziennie mierzymy się z presją regulacyjną i jesteśmy obserwowani przez inne międzynarodowe korporacje. Ważne jest żeby nasz głos był słyszalny, jednak wiemy że wiarygodności nie można sie domagać, a należy ją wypracować. Programy związane z zapewnieniem najwyższych standardów w naszych działaniach często idą dalej niż wymagania prawne, co również wiąże się ze znaczącymi inwestycjami w ludzi i zasoby, którymi oni się posługują. Jesteśmy na to gotowi, gdyż jest to po prostu właściwe postępowanie, wyróżniające nas w długiej perspektywie czasu na tle całej branży.  

Ambicja

Dążymy do nieustannego doskonalenia naszych działań. Oznacza to kierowanie się jakością we wszystkim, co robimy oraz wybieranie za każdym razem wyłącznie najlepszych rozwiązań. Wyznaczamy standardy, które stają się punktami odniesienia dla całej branży. Pozwala nam to zmienić rzeczywistość i wyprzedzać działania rynku, a tym samym – być liderem, a nie naśladowcą. W naszej firmie zachodnie doświadczenia i przedsiębiorcze nastawienie łączą się ze wschodnią filozofią uznającą jakość jako podstawę wszystkich działań. Przede wszystkim dotyczy to kwestii produkcyjnych, dzięki czemu nasze światowe marki stają się jeszcze lepsze. W czasie kryzysu ekonomicznego w 2008 r. kiedy inne koncerny międzynardowe redukowały swoje inwestycje, nasze podejście było inne. Zdecydowaliśmy się kontynuować inwestycje w nasze marki oraz naszych pracowników, aby zapewnić zrównoważony rozwój i wyjść z tej sytuacji jako wzmocniona organizacja.


Nasze wartości nie są jedynie na papierze. Wartości JTI wyrażane są w naszych słowach, ale co najważniejsze – poprzez nasze działania.