Dane kontaktowe

JTI Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 381 81 81
Fax: 22 381 81 00

www.karierawjti.pl

NIP: 8280001819

Nasza Fabryka

Fabryka Gostków JTI Polska Sp. z o.o.

Stary Gostków 42
99-220 Wartkowice
łódzkie, Polska
Telefon: 42 280 28 28
Fax: 42 280 28 88

www.karierawjti.pl

W JTI jednym z filarów zarządzania ludźmi jest Zarządzanie Talentami rozumiane jako jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników. Stawiamy na rozwój – dlatego w ramach corocznej rozmowy z menedżerem każdy pracownik uzgadnia swój Plan Rozwojowy na kolejny rok. W JTI dostępne są różne narzędzia, dzięki którym pracownicy mogą rozwijać swoje kompetencje m.in.

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dofinansowanie do studiów/ kursów certyfikowanych (np. ACCA/ CIMA)
 • Kursy języka angielskiego
 • Szkolenia online (np. LinkedIN Learning; EdX)

Menedżerowie mogą się również ubiegać o dofinansowanie studiów MBA, coaching zewnętrzny a także udział w szkoleniach zagranicznych.

JTI umożliwia i wspiera zmiany stanowisk (również między działami), staże rozwojowe, a nawet długoterminowe wyjazdy zagraniczne. Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach są publikowane w wewnętrznej bazie ogłoszeń – aplikować mogą również osoby z innych krajów.

Nasi pracownicy w ostatnim czasie wyjechali m.in. do  Szwajcarii, Rosji, Etiopii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pracownikom decydującym się na przeprowadzkę do innego kraju firma oferuje różne możliwości wsparcia w zależności od potrzeb oraz długości stażu lub oddelegowania.

Program wprowadzający Induction

Gdy do zespołu dołącza nowa osoba, firma już od pierwszych dni dba, by pracownik otrzymał wszelkie niezbędne informacje. Nadrzędnym założeniem Induction jest efektywne przygotowanie i przeszkolenie nowego pracownika w możliwie najkrótszym czasie. W świat JTI wprowadza go głównie bezpośredni przełożony oraz współpracownicy z działu, w którym został zatrudniony, oczywiście przy wsparciu Działu HR.

Wynagrodzenia i Benefity

JTI tworzy, wdraża i komunikuje rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i benefitów, które mają na celu docenianie wyników pracowników i tym samym wyników całego JTI. Nasze procesy wspomagane przez benefity i wynagrodzenia zapewniają nam konkurencyjność na rynku. Firma bierze co roku udział w badaniach porównujących poziom wynagrodzeń, premii, nagród finansowych i innych benefitów z warunkami w innych firmach.

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia oraz premii uzależnionej od wyników pracownikom przysługuje rozbudowany pakiet benefitów, a wśród nich:

 • opieka medyczna – wszystkim pracownikom przysługuje bezpłatny zakres usług świadczony
  w ramach odpowiednich abonamentów medycznych,
 • ubezpieczenie na życie - do programu ubezpieczeniowego może przystąpić każdy pracownik JTI Polska, zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • pracowniczy plan emerytalny do którego możne przystąpić każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • karta MULTISPORT - upoważnia do wstępu do ponad 2500 obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 • nauka języka angielskiego w grupach lub indywidualnie obejmująca pokrycie pełnych kosztów lub dofinansowanie, korzystanie z platform e- learningowych,
 • świąteczne świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem,
 • możliwość pracy z domu
 • samochody służbowe.

Kultura organizacyjna

Aby zwiększyć moc dialogu w organizacji, firma wdrożyła badanie zaangażowania pracowników (Employee Engagement Survey). Badanie to ma charakter globalny i jest przeprowadzane w całej Grupie Japan Tobacco International.

Jest to wielowymiarowa ocena organizacji, której dokonują sami pracownicy. Umożliwia pracownikom wyrażenie opinii w kwestiach związanych z poszczególnymi obszarami: zarządzaniem firmą i jej przyszłością, kierowaniem grupą, komunikacją i współpracą pomiędzy pracownikami, systemem nagród, rozwojem kariery i zarządzaniem talentami. Pozwala również na zbadanie poziomu zaangażowania i satysfakcji wśród pracowników. Jest to anonimowa ankieta, której wyniki są analizowane przez zewnętrzną firmę. Wyniki badań, zarówno na poziomie całej firmy, jak i poszczególnych działów omawiane są szczegółowo na spotkaniach z udziałem Dyrektora Generalnego i dyrektorów wszystkich działów. Efektem tych spotkań jest plan naprawczo-rozwojowy, którego realizacja podlega bieżącej kontroli, a każdy pracownik cyklicznie otrzymuje informację o statusie zadań.

Udział w konkursach i uzyskane certyfikaty pozwoliły szerzej zaistnieć JTI Polska w świadomości publicznej. Firma i jej logo stały się bardziej rozpoznawalne, a organizacja jest postrzegana jako wartościowy i wiarygodny pracodawca. Wpłynęło to także pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników JTI Polska, a wnioski płynące z badań pozwoliły na zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą stworzyć jeszcze atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne środowisko pracy.