Dane kontaktowe

JTI Polska sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 100
00-807 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 381 81 81
Fax: 22 381 81 00

www.karierawjti.pl

NIP: 8280001819

Nasza Fabryka

Fabryka Gostków JTI Polska Sp. z o.o.

Stary Gostków 42
99-220 Wartkowice
łódzkie, Polska
Telefon: 42 280 28 28
Fax: 42 280 28 88

www.karierawjti.pl

Rozwój i Szkolenia

To co wyróżnia naszą firmę spośród innych pracodawców, to na pewno duże zaangażowanie w rozwój kompetencji pracowników. System umożliwia dobre zarządzanie oczekiwaniami pracowników, gdyż każdy z nich podlega dokładnej analizie pod kątem kompetencji, oceny wyników pracy i potencjału. Ponadto każdy pracownik może zgłosić się do procesu rekrutacji wewnętrznej i zmierzyć się z pozostałymi kandydatami spełniając określone wymagania.

W naszej firmie dostępne są różne narzędzia, dzięki którym pracownicy mogą podnosić swoje kompetencje m.in szkolenia, mentoring, coaching, szkolenia online, studia podyplomowe, wyjazdy zagraniczne i MBA. Proces zarządzania talentami daje możliwość rozwijania kariery nie tylko w Polsce. Pracownicy wyjeżdżają na kontrakty trwające przeważnie od 8 do 12 miesięcy.

Organizacja inwestuje w długofalowe programy rozwojowe, a pracownicy mają możliwość wpływu na budowanie swojej ścieżki kariery. Firma stawia na indywidualne podejście do rozwoju. Pracownicy chętnie i bez obaw przystępują do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Szkolenia w JTI są przygotowywane w taki sposób, aby w pełni odpowiadać potrzebom rozwojowym pracowników. Szkolenia są przeprowadzane zarówno przez wewnętrznych, jak i zewnętrznych trenerów. Firma oferuje również anglojęzyczne szkolenia korporacyjne organizowane przez globalny Dział HR. Pracownicy mogą także brać udział w sesjach coachingowych czy spotkaniach z mentorami. Rezultaty wszystkich akcji rozwojowych są na bieżąco monitorowane. W JTI wierzymy, że kluczem do sukcesu są ludzie, z tego względu proponujemy bogatą ofertę szkoleń podzielonych na 3 grupy:

 • Szkolenia dla wszystkich pracowników
 • Szkolenia dla liderów zespołów
 • Szkolenia dla wyższej kadry kierowniczej

Program wprowadzający Induction

Gdy do zespołu dołącza nowa osoba, firma już od pierwszych dni dba, by pracownik otrzymał wszelkie niezbędne informacje. Nadrzędnym założeniem Induction jest efektywne przygotowanie i przeszkolenie nowego pracownika w możliwie najkrótszym czasie. W świat JTI wprowadza go głównie bezpośredni przełożony oraz współpracownicy z działu, w którym został zatrudniony, oczywiście przy wsparciu Działu HR.

Ocena roczna czyli Dialog

Zwykle po okresie próbnym pracownik wypełnia wraz ze swoim przełożonym formularz zwany „Dialogiem”. Jest to podstawowe narzędzie rozwoju ludzi w JTI - wynik ciągłych rozmów pracownika i jego bezpośredniego przełożonego, a przede wszystkim formalny zapis ustaleń dotyczących priorytetów biznesowych i rozwojowych na kolejny rok kalendarzowy. Pracownik i jego przełożony odwołują się do niego w razie konieczności wyboru priorytetów czy sprawdzenia statusu wykonania planów w połowie oraz pod koniec roku.

Coaching

Od 2011 r. nasza firma może pochwalić się programem wewnętrznego coachingu, który stał się jednym z narzędzi wspomagających proces rozwoju pracownika. Coaching jest indywidualną i ukierunkowaną drogą rozwoju pracowników. Poprzez tę nowatorską metodę JTI pomaga ludziom podkreślać ich mocne strony i eliminować ograniczenia na drodze do osiągnięcia sukcesu.

Wynagrodzenia i Benefity

JTI tworzy, wdraża i komunikuje rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i benefitów, które mają na celu docenianie wyników pracowników i tym samym wyników całego JTI. Nasze procesy wspomagane przez benefity i wnagrodzenia zapewniają nam konkurencyjność na rynku. Firma bierze co roku udział w badaniach porównujących poziom wynagrodzeń, premii, nagród finansowych i innych benefitów z warunkami w innych firmach.

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia oraz premii uzależnionej od wyników pracownikom przysługuje rozbudowany pakiet benefitów, a wśród nich:

 • opieka medyczna – wszystkim pracownikom przysługuje bezpłatny zakres usług świadczony
 • w ramach odpowiednich abonamentów medycznych,
 • ubezpieczenie na życie - do programu ubezpieczeniowego może przystąpić każdy pracownik JTI Polska, zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
 • karta MULTISPORT - upoważnia do wstępu do ponad 2500 obiektów sportowo – rekreacyjnych,
 • dofinansowanie do basenu,
 • nauka języka angielskiego w grupach lub indywidualnie obejmująca pokrycie pełnych kosztów lub dofinansowanie, korzystanie z platform e- learningowych,
 • karta uprawniająca do zniżki w klubach na terenie całego kraju,
 • świąteczne świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem,
 • samochody służbowe.

Kultura organizacyjna

Aby zwiększyć moc dialogu w organizacji, firma wdrożyła badanie zaangażowania pracowników (Employee Engagement Survey). Badanie to ma charakter globalny i jest przeprowadzane w całej Grupie Japan Tobacco International.

Jest to wielowymiarowa ocena organizacji, której dokonują sami pracownicy. Umożliwia pracownikom wyrażenie opinii w kwestiach związanych z poszczególnymi obszarami: zarządzaniem firmą i jej przyszłością, kierowaniem grupą, komunikacją i współpracą pomiędzy pracownikami, systemem nagród, rozwojem kariery i zarządzaniem talentami. Pozwala również na zbadanie poziomu zaangażowania i satysfakcji wśród pracowników. Jest to anonimowa ankieta, której wyniki są analizowane przez zewnętrzną firmę. Wyniki badań, zarówno na poziomie całej firmy, jak i poszczególnych działów omawiane są szczegółowo na spotkaniach z udziałem Dyrektora Generalnego i dyrektorów wszystkich działów. Efektem tych spotkań jest plan naprawczo-rozwojowy, którego realizacja podlega bieżącej kontroli, a każdy pracownik cyklicznie otrzymuje informację o statusie zadań.

Udział w konkursach i uzyskane certyfikaty pozwoliły szerzej zaistnieć JTI Polska w świadomości publicznej. Firma i jej logo stały się bardziej rozpoznawalne, a organizacja jest postrzegana jako wartościowy i wiarygodny pracodawca. Wpłynęło to także pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników JTI Polska, a wnioski płynące z badań pozwoliły na zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą stworzyć jeszcze atrakcyjniejsze i bardziej przyjazne środowisko pracy.