Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Jeronimo Martins Polska S.A.

Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
wielkopolskie, Polska

NIP: 7791011327

Misja, kultura organizacyjna i wartości

Misja

Naszą misją jest rozwój i tworzenie wartości dla Grupy Jeronimo Martins, przy jednoczesnym przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju społeczności, w których działamy.

Kultura

Dzięki ambicji i umiejętności radzenia sobie z trudnościami stajemy się silniejsi i chcemy zwiększać naszą wydajność i kompetencje. W naszych Spółkach pracują osoby o silnym poczuciu jedności i ducha pracy zespołowej.

Wartości

Kierujemy się wartościami, którymi są: prawość, lojalność, koncentracja na potrzebach Klienta, prostota z odpowiedzialnością oraz efektywność przy niskich kosztach. Odpowiadamy na bezpośrednie wyzwania, biorąc pod uwagę aspekty średnio- i długoterminowe, zgodnie z naszą filozofią Odpowiedzialności Biznesu. Ważna jest dla nas innowacyjność i pionierski duch w poszukiwaniu nowych rozwiązań, pozwalających odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania związanych z nami stron. Nasz sposób prowadzenia działalności cechuje dyscyplina w tworzeniu i realizowaniu planów strategicznych, jawność wobec udziałowców oraz ocena i rozwój ścieżek kariery naszych pracowników.