Dane kontaktowe

JAS-FBG S.A.

Kolejowa 17
40-706 Katowice
śląskie, Polska

www.jasfbg.com.pl/pl

NIP: 6330003565

Kultura organizacyjna

Mamy wspólne cele

Świadcząc kompleksowe usługi spedycji, logistyki, transportu i agencji celnej, tworzymy synergiczny, komplementarny „system naczyń połączonych”, w którym jakość pracy każdego z nas przekłada się na wyniki pozostałych pracowników i całych produktów – w myśl zasady „wszyscy za jednego, jeden za wszystkich”.

współdziałamy, dbając o wysoką jakość komunikacji

By osiągnąć wyznaczone cele, kierujemy się zasadą współdziałania, która wyraża się w pracy zespołowej. Wymaga ona wysokiej jakości komunikacji, zarówno w ramach danego zespołu, jak również pomiędzy poszczególnymi pionami firmy.

zdobywamy wiedzę

Wiedza jest jednym z najcenniejszych elementów sukcesu. Podnoszenie jej poziomu zaczyna się od zdobycia możliwie najwyższego wykształcenia, które następnie uzupełniamy biorąc udział w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, kursach i konferencjach branżowych. Na ponad 1 tys. pracowników naszej firmy przypada rocznie około 800 osobo szkoleń w trakcie ponad 1 tys. osobodni.

i dzielimy się wiedzą

Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie przekazujemy młodym logistykom uczącym się w szkołach i uczelniach o profilu logistycznym. W tym celu organizujemy prelekcje i wykłady, umożliwiamy praktyczną naukę zawodu w naszych oddziałach oraz gościmy w nich wycieczki grup młodzieży kształcącej się w kierunku logistycznym.

współtworzymy firmę

Świadomość współtworzenia na co dzień firmy, daje poczucie współodpowiedzialności. Łączy nas silną więzią, nie tylko na gruncie służbowym, ale również towarzyskim. Dobra atmosfera w zespole pomaga w pracy.