Dane kontaktowe

Jabil Poland Sp.z o.o.

Miłosna 32
82-500 Kwidzyn
pomorskie, Polska

Jak wygląda rekrutacja?

Jeśli jesteś fanatykiem technologii, poszukiwaczem wiedzy i nowości, nie boisz się zmian i nowych wyzwań, Jabil jest miejscem dla Ciebie. Nasza firma ceni ludzi z pasją i inicjatywą. Otwiera drzwi życia zawodowego stawiającym pierwsze kroki, ale też chętnie zatrudnia pracowników z doświadczeniem zawodowym. 

Wyślij do nas CV, a my zajmiemy się resztą. Oferujemy wsparcie w trakcie całego procesu rekrutacyjnego, a po jego pozytywnym zakończeniu pomagamy w relokacji, bez względu na miejsce, w którym obecnie przebywasz.

Szukamy studentów i absolwentów:

 • elektroniki
 • elektrotechniki
 • automatyki
 • mechaniki
 • mechatroniki
 • technologii chemicznej
 • informatyki
 • logistyki

_____________________

Obowiązek informacyjny

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Jabil Poland Sp. z o.o. siedzibą w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr KRS: 0000120478, NIP: 581-17-92-285, REGON: 192753294.
2. Nasze dane kontaktowe to: [email protected], adres korespondencyjny: Jabil Poland Sp. z o.o., Dział Personalny, ul. Miłosna 32, 82-500 Kwidzyn.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Podmioty realizujące usługi doradztwa, na podstawie wewnętrznych umów,
 3. Podmioty dostarczające korespondencję,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. Podmioty świadczące usługi monitoringu i ochrony.
 1. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

7. Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. cofnięcia zgód,
 6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mailem z ADO (pkt 2).

8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
10. Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.
 

ZGODY:

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Jabil Poland Sp. z o.o. siedzibą w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr KRS: 0000120478, NIP: 581-17-92-285, REGON: 192753294.”
(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Jabil Poland Sp. z o.o. siedzibą w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 32 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr KRS: 0000120478, NIP: 581-17-92-285, REGON: 192753294, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.”