Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Incom Polska Sp. z o.o.

ul. Kniewska 3
70-846 Szczecin
zachodniopomorskie, Polska
Telefon: 91 461 23 87
[email protected]

www.incomgroup.es

NIP: 856-182-54-81

Rekrutacja

ETAP 1

Pierwszy etap rekrutacji

Pierwszym etapem rekrutacji jest ustalenie profilu kandydata. Profil kandydata określamy na podstawie opisu stanowiska pracy. 
Następnie tworzymy i zamieszczamy ogłoszenia na portalach internetowych. 
Liczba etapów oraz przebieg rekrutacji różnią się w zależności od stanowiska pracy. 

ETAP 2

Aplikacja

Spośród nadesłanych CV wybieramy te, które najlepiej spełniają wymagania określone w ofercie pracy. 
Z osobami, których CV nas zainteresowało kontaktujemy się telefonicznie i ustalamy termin rozmowy kwalifikacyjnej. 

ETAP 3

Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie pierwszy etap rekrutacji są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zdobycie wiedzy na temat kandydata, jego zdolności, motywacji, aspiracji zawodowych oraz poziomu znajomości języków obcych. W zależności od stanowiska pracy, rekrutacja może mieć formę rozmowy połączona z testami wiedzy. 
Na podstawie zebranych danych z CV oraz po spotkaniu rekrutacyjnym osoba odpowiedzialna za rekrutacje podejmuje decyzję o postępach rekrutacji. O wynikach rekrutacji kandydaci są powiadamiani telefonicznie.

ETAP 4

Pierwszy dzień pracy

Po zaakceptowaniu przez kandydata oferty, podpisujemy z nim umowę.
Pierwszy dzień pracy to szkolenie BHP oraz wstępne szkolenia z zakresu procesu produkcyjnego.

ETAP 5

Pierwszy tydzień pracy

Pierwszy etap procesu onbordingu trwa 1 miesiąc. Pomyślnie zakończony onbording  skutkuje podpisaniem umowy na czas określony.