Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A.

Aleje Jerozolimskie 424 A
05-800 Pruszków
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 758 68 65
[email protected]

www.icpt.pl

NIP: 5252501081

Jesteśmy przyjazną firmą dbającą o bezpieczeństwo i komfort naszych pracowników

Naszą misją jest rozkręcanie elektromobilności. Cała historia naszej firmy to opowieść o tym jak rozwijała się elektromobilność w Polsce i na świecie. W Impakcie pracuje ok. 180 osób, w tym 60 inżynierów, 50 pracowników produkcyjno - operacyjnych, pozostali są zatrudnieni w nadzorze produkcji, dziale logistyki, w magazynie, sprzedaży, marketingu, księgowości i administracji. Pomino pandemii zatrudnienie w firmie rośnie systematycznie wraz z jej rozwojem. W związku z tym na bieżąco szukamy nowych pracowników.

ETAP 1

Składanie aplikacji

Pierwszy etap to weryfikacja CV osób, które zaaplikowały na nasze ogłoszenie. Wybieramy wspólnie z menadżerem zgłaszającym zapotrzebowanie na konkretnego pracownika najciekawsze CV, które wpłynęły po publikacji naszego ogłoszenia. Robimy to w bardzo bezpieczny sposób korzystając z narzędzie e-recruter, które pozwala na przeglądanie aplikacji bez konieczności drukowania, zapisywania na pulpicie, itp. Spełniamy w ten sposób wszystkie wymogi związane z RODO, a osoby aplikujące do Impactu mogą być spokojne o bezpieczeństwo swoich danych osobowych.

ETAP 2

Rozmowa kwalifikacyjna

Kolejny etap to pierwsza rozmowa rekrutacyjna z kandydatem. Prowadzimy ją wspólnie z menadżerem, który szuka konkretnego pracownika.

ETAP 3

Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna

Najlepsi kandydaci zostają zaproszeni na ostateczną rozmowę. Jeżeli wypadnie pozytywnie, kandydat otrzymuje informację, że został przyjęty.

ETAP 4

Zatrudnienie - zasady

W przypadku pracowników produkcyjno-operacyjnych co do zasady zostają oni zatrudnieni na trzymiesięczny okres próbny. Następnie oferujemy umowę na czas określony, który pozwala pracownikowi na pogłębione sprawdzenie swoich umiejętności na stanowisku pracy. Kiedy zarówno pracownik jak i pracodawca mają pewność co do dopasowania do stanowiska, wówczas podpisujemy umowę na czas nieokreślony.

ETAP 5

Zatrudnienie - zasady - biuro

W przypadku stanowisk biurowych czy też menadżerskich sytuacja wygląda podobnie. Tutaj okres próbny wynosi zwykle trzy miesiące. Po tym okresie strony decydują czy potrzebują jeszcze umowy na czas określony aby pracownik mógł wykazać, że spełnia w całości stawiane przed nim wymagania na tym stanowisku pracy. W przypadku pełnego dopasowania do stanowiska podpisujemy umowę na czas nieokreślony.