Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
mazowieckie, Polska

ikanobank.pl

NIP: 5263138661

Kim jesteśmy

Nasz bank oferuje proste i uczciwe produkty finansowe. W Polsce jesteśmy obecni od 2010 roku i dostarczamy nasze rozwiązania finansowe w sklepach IKEA. Obecnie oferujemy zakupy ratalne, kredyt gotówkowy oraz kartę kredytową, ale stale rozwijamy naszą ofertę, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynkowych.

Jesteśmy rodzinną instytucją, dlatego każdy Klient jest dla nas bardzo cenny i chcemy mu zapewnić przyjazną obsługę. Wkładamy dużo energii w tworzenie wygodnych rozwiązań, które wspierają domowe finanse i ułatwiają codzienne życie.

My, jako pracownicy Ikano lubimy spędzać czas z rodziną i realizować swoje pasje. Chcemy, aby nasi Klienci również mogli zająć się tym, co w życiu najważniejsze.

Jesteśmy Bankiem, który powstał 30 lat temu. Należymy do rodziny, którą stworzyła IKEA i w naszej codziennej pracy kierujemy się tymi samymi wartościami. 

Nasze korzenie

Początkowo Ikano stanowiło część firmy IKEA, która została założona w 1943 roku przez Ingvara Kamprada w szwedzkiej miejscowości Älmhult, w regionie Småland. 

W latach 70 działalność Ikano rozwinęła się w kilku kierunkach obejmujących zarządzanie nieruchomościami, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe świadczone dla IKEA. 

W roku 1988 Ikano przekształciło się w niezależną grupę firm, należącą do rodziny Kamprad. 


Kilka faktów o Grupie Ikano

  • Rok założenia: 1988
  • Miejsce założenia: Szwecja
  • Właściciel: Rodzina Kamprad
  • Obszary działalności: bankowość, nieruchomości, ubezpieczenia, zarządzanie centrami handlowymi (Azja)
  • Zasięg działalności: 16 krajów
  • Liczba pracowników: 5500 

Zyskaliśmy własną tożsamość, ale nasze dziedzictwo pozostało bez zmian, i tak jak mieszkańcy południowej Szwecji cenimy sobie pracowitość, oszczędność i rozsądek, którymi kierujemy się przy podejmowaniu wyzwań biznesowych. 

Nasze wartości

Wszystko, co robimy staramy się robić w oparciu o nasze wartości, dzięki czemu współpraca z Klientami na uczciwych zasadach przychodzi nam naturalnie. 

Pozostajemy wierni naszym głównym zasadom: zdrowemu rozsądkowi i prostocie, współpracy i odwadze bycia innym, które wyznaczają kierunki naszej działalności.

Przygotowując rozwiązania dla naszych Klientów nieustannie zadajemy sobie pytanie, czy są fair, czy są wygodne i zrozumiałe.

Wierzymy, że zrównoważone podejście do biznesu procentuje długotrwałymi relacjami z Klientami i Partnerami. 


Misja Ikano Banku:

Tworzymy możliwości lepszego życia ofertując proste, uczciwe produkty udostępniające dobre rozwiązania finansowe wielu ludziom.

Nasze certyfikaty i dobre praktyki

Great Place to Work:

W lutym 2020 roku audytorzy Great Place to Work przyznali nam certyfikat ŚWIETNEGO MIEJSCA PRACY.

Sami tak postrzegaMY nasze miejsce pracy i przyczyniaMY się do tego wszyscy na co dzień przyjazną atmosferą, współpracując, tworząc koleżeńskie relacje, czy okazując sobie szacunek. Miło, że nasi Pracownicy wypełnili ankietę TrustIndex i podzieli się swoją opinią na temat tego, z czego jesteśMY dumni, czy stosujeMY w praktyce nasze wartości i co jeszcze możeMY w przyszłości poprawić.  Brawo MY!!!   


Lista Najlepszych Miejsc Pracy:

W kwietniu 2020 roku Ikano Bank Oddział w Polsce zajął 12 miejsce na Liście Najlepszych Miejsc Pracy (15) w Polsce w 2020 roku w kategorii firm średnich. Do badania certyfikacyjnego przystąpiło łącznie 111 firm, w tym: 59 w kategorii firm średnich.


Rzecznik Standardu Etyki:

Ikano Bank otrzymał tytuł Rzecznika Skandardu Etyki, który jest przyznawany przez UN Global Compact Network Poland. Ikano Bank działa zgodnie ze Standardem Programu Etycznego.


Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce od 2011 roku. 

ZPF jest Związkiem Pracodawców i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, m.in. banki, zarządzajacych wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. 

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym. Wartościami jakimi kieruje się ZPF to: dobro wspólne, etyka biznesu, eksperckość i kompetencje oraz rozwój rynku. Więcej o działalności ZPF znajdziesz na www.zpf.pl.

Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjeliśy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk ZPF, które stanowią zbiór zasad postępowania przedsiębiorstw działających na rynku finansowym.

Pozytywnie przeszliśmy weryfikację ankiet audytu etycznego za 2019 rok, dokonywaną przez  Komisję Etyki przy ZPF. 

Certyfikat Etyczny ZPF został  przyznany przez  Komisję Etyki i jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk  biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank Zasad Dobrych Praktyk ZPF może zwrócić się do Komisji Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF (skarga) może być złożony: 

  • w formie listownej na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu na numer: 58 302 92 64,
  • w formie e-mailowej na adres: [email protected]

 

Związek Banków Polskich:

Należymy do Związku Banków Polskich, który działa od stycznia 1991 r. a jego misją jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków” (cytat – Statut Związku Banków Polskich).

Z inicjatywy i przy współudziale Związku powstał Bankowy Arbitraż Konsumencki, powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami.

W Ikano Banku przestrzegamy Zasad Dobrej Praktyki Bankowej, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich i stanowiące kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

 

Biuro Informacji Kredytowej:

W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej naszych Klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej.

Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczenie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji. 

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)