Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

IGLOTEX

Leśna 2
83-220 Skórcz
pomorskie, Polska

www.iglotex.pl

Proces rekrutacji

ETAP 2

Selekcja aplikacji

Dział HR dokonuje selekcji nadesłanych aplikacji

ETAP 3

Rozmowa kwalifikacyjna

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę merytoryczną z przyszłym przełożonym

ETAP 4

Weryfikacja kandydata

Weryfikacja referencji, testy wiedzy i inne zadania symulacyjne

ETAP 5

Informacja zwrotna

Informacja zwrotna do wszystkich kandydatów, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać