Dane kontaktowe

HUF POLSKA

Strefowa 6
43-100 Tychy
śląskie, Polska

www.huf-group.com

NIP: 9542352817

ETAP 1

Publikacja ogłoszenia. Wszystkie aktualne rekrutacje znajdują się na stronie pracuj.pl

Aplikacje gromadzone są w systemie eRecruiter, który zapewnia bezpieczeństwo przechowywania Państwa danych a Pracodawcy ułatwia komunikację z kandydatami.

ETAP 2

Zaproszenie na spotkanie. Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania stanowiska kontaktujemy się telefonicznie, aby ustalić dogodny termin spotkania.

ETAP 3

W przyjaznej atmosferze, przy udziale przyszłego przełożonego prowadzona jest rozmowa rekrutacyjna, podczas której wzajemnie dzielimy się informacjami. Z naszej strony przekazujemy wszystkie niezbędne dane dotyczące firmy i stanowiska, które pozwalają na podjęcie decyzji o przyjęciu oferty pracy w Huf Polska. Podczas spotkania poznajemy również doświadczenie kandydatów, sprawdzamy wiedzę merytoryczną oraz jeśli stanowisko tego wymaga – znajomość języków obcych.

ETAP 4

Przekazujemy informację zwrotną wszystkim kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji. Wybranej osobie składamy pisemną ofertę.

ETAP 5

Zaczynamy współpracę od „Szkolenia pierwszego dnia”, podczas którego nowi pracownicy poznają historię firmy, nasze wartości, obowiązujące zasady i regulaminy. Najczęściej jest to dopiero początek 3-miesięcznego, wystandaryzowanego planu wdrożenia pracownika. 

Rekrutacje na stanowiska związane z produkcją bezpośrednią (operatorzy) są realizowane we współpracy z firmą Randstad.