Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Grupa Veolia

Puławska 2
02-566 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 9451647866

VEOLIA STAWIA NA ZAWODOWCÓW

Patronujemy i wspieramy klasy o profilu energetycznym w Poznaniu, Łodzi i w Warszawie. Rozmawiamy z uczniami i ich rodzicami, uświadamiając zalety kształcenia się w zawodach z branży energetycznej. Dzięki specjalnemu programowi nauczania oraz praktykom zawodowym dajemy młodym szansę sprawdzenia się w zawodzie.

Praktyki i staże
Corocznie w naszych elektrociepłowniach odbywają się praktyki szkolne i studenckie oraz staże. Uczniowie i studenci mają okazję poznać specyfikę naszej pracy, zrealizować konkretny projekt i wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą w szkole lub na uczelni.

Konkursy dla studentów

Od kilku lat we współpracy z politechnikami w Łodzi, Poznaniu i w Warszawie organizujemy Konkurs na pracę inżynierską o tematyce związanej z naszą branżą. Dla najlepszych proponujemy nagrody pieniężne, płatne staże i udział w Veolia Summer School – tygodniowego pobytu w Campusie pod Paryżem i zapoznanie się z działalnością Grupy na świecie. Informacje o konkursach są zamieszczane na stronie www.veolia.pl w zakładce Aktualności.

Aktualne oferty staży i praktyk

zobacz wszystkie oferty pracy (107)