Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Grupa PCC

Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
dolnośląskie, Polska
Telefon: +48 71 794 2000

www.kariera.pcc.eu/pl

Poznaj nas

Grupa PCC działa w branży chemicznej, energetycznej oraz logistycznej. Naszą wartość tworzy 3500 pracowników. Zatrudniamy profesjonalistów w swoich dziedzinach, ludzi z pasją, którzy każdego dnia przyczyniają się do naszego sukcesu. Działamy w 18 krajach i stale się rozwijamy.

Największe spółki naszej grupy – PCC Rokita oraz PCC Exol to firmy chemiczne nowoczesnej generacji. W naszym portfolio posiadamy ponad 800 produktów takich jak poliole, alkalia, surfaktanty, chlor i związki chloru, fosforopochodne, naftalenopochodne, które są wykorzystywane we wszystkich branżach przemysłu. Jesteśmy obecni w każdej dziedzinie życia.

Naszym branżowym inwestorem jest niemiecka firma PCC SE. Kluczem do naszych sukcesów jest elastyczność i innowacyjność. Konsekwentnie zmierzamy w kierunku tworzenia produktów bardziej wyspecjalizowanych oraz zaawansowanych technologicznie.

Dołącz do naszego zespołu i wejdź z nami w reakcję!

Nasze spółki

PCC Rokita SA prowadzi działalność w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są nimi: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Kompleks Chloru -  produkowane są w nim takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym.

PCC EXOL SA jest jednym z czołowych producentów na rynku surfaktantów i formulacji przemysłowych w Europie. Tutaj właśnie wytwarza się szeroki wachlarz surfaktantów anionowych, niejonowych, amfoterycznych oraz specjalistycznych formulacji przemysłowych. Obecnie w portfolio PCC EXOL, znajduje się ponad 300 substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych, do których należą między innymi: detergenty, środki higieny osobistej, kosmetyki, włókiennictwo i tekstylia, farby i lakiery, materiały budowlane, papier, agrochemikalia, tworzywa sztuczne i wiele innych. Surfaktanty oferowane przez PCC EXOL znajdują zastosowanie również w przemyśle metalurgicznym czy wydobywczym.

Nasi pracownicy

Nad rozwojem Grupy PCC pracuje obecnie 3500 pracowników. Zatrudniamy specjalistów w różnych branżach takich jak chemia, handel, inżynieria, produkcja, czy administracja. Wspólnie tworzymy przyjazne i innowacyjne środowisko pracy.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (24)