Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Grupa Mostostal Zabrze

ul. S. Dubois 16
44-100 Gliwice
śląskie, Polska
Telefon: +48 32 37 34 444
[email protected]

kariera.mz.pl

NIP: 6480001823

Rozwiń skrzydła w Grupie Mostostal Zabrze

Akademia Liderów

Program jest dedykowany dla osób z potencjałem zarządczym. Kierujemy rozwojem pracowników, którzy wykazują kompetencje lidera oraz wyznaczamy im ścieżkę kariery. Podczas 2 – letniego programu rozwój jest realizowany w ramach dwóch modułów: CORE oraz LEADERSHIP+. Moduł CORE to specjalistyczne szkolenia bazujące na indywidualnych potrzebach i zidentyfikowanym celu rozwojowym. Moduł LEADERSHIP+ to szkolenia z zakresu szeroko pojętego zarządzania i rozwoju osobistego dedykowane wszystkim uczestnikom programu.

Akademia Sprzedaży

Program jest dedykowany dla handlowców wychodzących na rynek ze zintegrowaną ofertą grupy.
W ramach programu realizowane są dwa moduły szkoleniowe. Pierwszy moduł to intensywne szkolenia produktowe polegające na cyklicznych spotkaniach w różnych lokalizacjach grupy. Drugi moduł to szkolenia rozwijające kompetencje w zakresie procesu sprzedaży oraz umiejętności miękkich niezbędnych każdemu handlowcowi.

Od dobrego do doskonałego

Program jest dedykowany osobom pełniącym rolę Project Managera oraz pracowników, którzy aspirują do tej roli w przyszłości. W ramach programu realizowanych jest szereg szkoleń wewnętrznych. Dodatkowo każdy uczestnik ma przypisanego mentora, który przez okres trwania programu wspiera go w indywidualnym rozwoju. Program kończy się wewnętrzną certyfikacją uczestników i rekomendacją dotyczącą dalszego rozwoju każdego z nich.

Akademia Rozwoju oraz roczny plan szkoleń

Akademia Rozwoju jest dedykowana dla wszystkich pracowników Grupy. W ramach programu rozwijamy ważne dla organizacji kompetencje, w tym kompetencje menadżerskie. W ramach każdego półrocza jest publikowana lista szkoleń wraz z terminami ich realizacji do wyboru.

Roczny Plan Szkoleń dedykowany jest dla wszystkich działów i pracowników Grupy. Pracownicy realizują bieżące potrzeby szkoleniowe, które wynikają z ich potrzeb czy zmian w przepisach. Pracownicy mogą zgłaszać swoje potrzeby szkoleniowe u bezpośrednich przełożonych, które po akceptacji również są realizowane w rocznym planie.

Kursy językowe oraz dofinansowania studiów

Programy kursów językowych są dedykowane dla wszystkich pracowników Grupy. Pracownicy którzy pracują z językiem lub będą pracować w przyszłości, mają możliwość uczestnictwa w kursach językowych. Oprócz tradycyjnych kursów językowych, pracownicy Grupy mają dostęp do platformy do nauki języków obcych.

Program dofinansowania studiów jest dedykowany dla wszystkich pracowników Grupy. Pracownikom, którzy chcą podnosić swoje kompetencje w zakresie wykonywanej pracy, dofinansowujemy studia podyplomowe, także inżynierskie czy magisterskie.