Dane kontaktowe

Korporacja KGL S.A.

Postępu 20
05-080 Mościska
mazowieckie, Polska

www.kgl.pl

NIP: 1181624643

GRUPA KGL

Grupa KGL to polska grupa kapitałowa zajmującą się produkcją i sprzedażą folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych, a także dystrybucją granulatów tworzyw sztucznych z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku.

Grupa KGL od lat koncentruje działania na zwiększeniu skali działalności produkcyjnej. W tym zakresie sukcesywnie rozbudowujemy zaplecze produkcyjne poprzez zakup i budowę hal produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń. Posiadamy nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju (CBR), w którym opracowywane są projekty nowych, innowacyjnych produktów.

Grupę KGL tworzą cztery spółki, takie jak: Korporacja KGL, Marcato, CEP Polska oraz FFK Moulds. W 2019 roku rozpoczął się proces łączenia wszystkich spółek pod jedną i silną marką KGL.

NASZE SPÓŁKI DO KTÓRYCH OBECNIE REKRUTUJEMY

Korporacja KGL – spółka wchodząca w skład polskiej Grupy KGL – zajmuje się produkcją tworzyw sztucznych metodą termoformowania, dystrybucją granulatów tworzyw sztucznych, importem surowców i półproduktów oraz sprzedażą i eksportem tworzyw sztucznych. Spółka sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami zależnymi w Grupie: Marcato, CEP Polska oraz FFK Moulds.

Biura, fabryka oraz magazyny Korporacji KGL zlokalizowane są w Mościskach oraz Klaudynie k./ Warszawy, a także w Kostrzynie Wlkp. w okolicach Poznania.

Marcato - spółka wchodząca w skład polskiej Grupy KGL - to elastyczny i uniwersalny producent opakowań z tworzyw sztucznych. Spółka produkuje folie oraz opakowania z tworzyw sztucznych przy wykorzystaniu metod ekstruzji, termoformowania i wtrysku.

Fabryka oraz magazyny spółki zlokalizowane są w Rzakcie k. Otwocka oraz w Klaudynie k. Warszawy.

KGL JAKO PRACODAWCA

W całej Grupie KGL pracuje łącznie 700 osób w kilku lokalizacjach. Pomimo ogromnej skali działalności, w codziennym zarządzaniu dokładamy starań, aby spółka zachowała swój pierwotny charakter i aby każdy z naszych Pracowników czuł się częścią wielkiej rodziny KGL.

REKRUTACJA

Wiemy, że zaangażowanie pracownika buduje się już od procesu zatrudnienia. Dlatego szczególną wagę przykładamy do tego, aby proces rekrutacji i wdrożenia kandydatów przebiegał w sposób przyjazny i profesjonalny.

Przebieg procesu zatrudnienia uzależniony jest od stanowiska. Standardowo przeprowadzamy dwuetapowy proces rozmów rekrutacyjnych, a na szczególnie istotne dla nas stanowiska przeprowadzamy sesję assessment center w oparciu o testy psychometryczne oraz inne zadania.

Zdajemy sobie również sprawę z tego, że kluczowym aspektem dla pozostania pracownika w organizacji są jego pierwsze dni pracy. Nieustannie doskonalimy nasz proces wdrażania nowych pracowników (tzw. onboarding), aby minimalizować stres związany z nową pracą oraz sprawienie wdrożyć w zadania zawodowe.

Od 2019 roku jesteśmy członkiem „Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji”, ponieważ bliskie są nam najwyższe standardy stosowane w procesach rekrutacji na współczesnym rynku pracy.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (7)