Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

GRUPA KAPITAŁOWA WASKO

Mikołowska 100
40-065 Katowice
śląskie, Polska

NIP: 6340134205

JAK ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ Z NAMI?

ETAP 1

APLIKACJA

W pierwszym etapie zespół specjalistów odpowiedzialnych za proces rekrutacji we współpracy z osobami merytorycznymi dokonuje preselekcji nadesłanych aplikacji, pod kątem kluczowych wymagań dla danego stanowiska.

ETAP 2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Pracownik działu HR kontaktuje się z wybranym Kandydatem ustalając termin rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa dotyczy doświadczenia oraz kompetencji Kandydata. Spotkanie jest doskonałą okazją do bliższego poznania firmy.

W zależności od specyfiki stanowiska proces rekrutacji wzbogacany jest o dodatkowe metody selekcji, o których uprzednio informujemy Kandydatów, są to np.: testy merytoryczne.

Pierwszy kontakt z Kandydatem może mieć charakter spotkania zdalnego za pomocą aplikacji TEAMS.

ETAP 3

ROZMOWA FINAŁOWA

Decydująca rozmowa z potencjalnym Przełożonym jest ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego.

Decyzja o zatrudnieniu Kandydata zapada po zakończeniu rozmów finałowych z wszystkimi wybranymi do tego etapu osobami.

ETAP 4

OFERTA PRACY

Po zakończeniu procesu rekrutacji, wszyscy Kandydaci zaproszeni na spotkania, otrzymują informację zwrotną.

Wybrane osoby zapraszamy do podpisania umowy z nasza firmą i….

Witamy na pokładzie!