Dane kontaktowe

Energa SA

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
pomorskie, Polska

grupa.energa.pl/kariera

Nasze inicjatywy

Grupa Energa od lat wspiera inicjatywy prospołeczne, charytatywne, historyczno-kulturalne i sportowe. Angażuje się w projekty adresowane zarówno do społeczności lokalnych, jak i wybranych środowisk o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Kropelka Energii

 • inicjatywa pracowników Grupy Energa
 • kilka razy w roku przed główną siedzibę Energi w Gdańsku podjeżdża specjalny autobus (krwiobus), w którym pracownicy Energi oraz innych firm znajdujących się na terenie Olivia Business Center mogą oddać krew, która będzie ratowała ludzkie życie

Fundacja Energa

 • powołana przez Grupę Energa w 2009 roku
 • pomaga osobom chorym i potrzebującym wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i ich najbliższych
 • wspiera rozwój kulturalny oraz działania związane z odbudową zabytków
 • wspiera działalność służb ratowniczych

DRUŻYNA ENERGII

 • sportowo – edukacyjny ogólnopolski turniej skierowany do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych
 • głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej

Świeć z Energą

 • konkurs organizowany przez Energę od 2009 roku
 • w ramach konkursu internauci wybierają Świetlną Stolicę Polski
 • ideą jest pobudzenie lokalnego patriotyzmu oraz zachęcenie ludzi do fotografowania zwykłych i niezwykłych świątecznych motywów, w których główną rolę gra światło

Seniorzy z Energią

 • program dedykowany osobom 55+
 • działania ułatwiające Seniorom dostęp do opieki medycznej, profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcające do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym w swoim regionie