Dane kontaktowe

Energa SA

al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
pomorskie, Polska

grupa.energa.pl/kariera

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Dostarczamy i sprzedajemy prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom.

Nasze podstawowe Linie Biznesowe to:

 • Wytwarzanie (Energa Wytwarzanie SA)
 • Dystrybucja (Energa Operator SA)
 • Obrót energią elektryczną i cieplną oraz gazem (Energa Obrót SA)
 • Usługi pozostałe (obsługa księgowa, kadrowo-płacowa, logistyczna, IT, ochrona i inne).

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz w skład indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4Good Emerging.

Misja:

Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom.

Wizja:

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Wartości etyczne i zasady postępowania w Grupie Energa

Wartości:

 • Odpowiedzialny rozwój
 • Wiarygodność i bezpieczeństwo
 • Odwaga i innowacyjność
 • Trwałe relacje

Wartości etyczne i zasady postępowania w Grupie Energa

Obowiązujący w całej Grupie „Kodeks Etyki Grupy Energa” wskazuje kluczowe dla całej organizacji zasady postępowania, stanowiące o istotnych i oczekiwanych od pracowników regułach ich zachowań w miejscu pracy.

Jak postępujemy?

 • Przestrzegamy prawa.
 • Postępujemy uczciwie.
 • Traktujemy innych z szacunkiem.
 • Jesteśmy transparentni, komunikujemy się otwarcie i rozważnie.
 • Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy.
 • Rzetelnie współpracujemy z kontrahentami.
 • W pracy jesteśmy neutralni światopoglądowo i politycznie.
 • Nie nadużywamy zasobów Grupy Energa.

Ostatnie wpisy dla Grupa Energa

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (17)