Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

CANPACK S.A.

ul. Marii Konopnickiej 29
30-302 Kraków
małopolskie, Polska

NIP: 6770046739

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA

W zależności od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja proces jest mniej lub bardziej rozbudowany. Dokładamy starań, aby proces przebiegał w miłej, partnerskiej atmosferze, przy jak najmniejszej liczbie spotkań. Kandydat otrzymuje potwierdzenie otrzymania przez nas aplikacji, wybrani kandydaci, z którymi się kontaktujmy otrzymują informację zwrotną.

ETAP 1

APLIKACJA

Aktualne oferty pracy publikowane są na naszej stronie internetowej oraz portalach z ofertami pracy.

Najlepszym sposobem do aplikowania jest przesłanie swojego CV w wersji elektronicznej poprzez zakładkę KARIERA na stronie: www.canpack.com.

ETAP 2

SELEKCJA APLIKACJI

Dokładnie zapoznajemy się z każdym nadesłanym CV. Spośród otrzymanych aplikacji wybieramy te, które najbardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom związanym z danym stanowiskiem.

ETAP 3

WSTĘPNA ROZMOWA TELEFONICZNA

Na tym etapie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Podczas rozmowy uzupełniamy, doprecyzowujemy informacje zawarte w CV, sprawdzamy kluczowe wymagania oraz znajomość języków obcych (jeśli jest wymagana). Jest to okazja dla kandydata, aby lepiej poznać stanowisko oraz uzyskać dodatkowe informacje. Po pozytywnym wyniku rozmowy ustalony zostaje termin spotkania.

ETAP 4

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

Spotkanie rekrutacyjne polega na rozmowie z pracownikiem działu HR oraz potencjalnym przełożonym. Podczas spotkania mogą być obecne również inne osoby z naszej firmy.

Spotkanie rekrutacyjne ma na celu poznanie doświadczenia, kompetencji i motywacji kandydata. Kandydat może zostać poproszony o wykonanie zadania sprawdzającego wiedzę i umiejętności od strony praktycznej lub testu językowego.  Rozmowa to także doskonała okazja do bliższego poznania obu stron i wzajemnych oczekiwań. Kandydaci aspirujący na stanowiska operatorskie/techniczne mają możliwość zobaczenia stanowiska pracy podczas krótkiej wizyty na hali produkcyjnej. W zależności od stanowiska, opcjonalnie zapraszamy na drugie spotkanie z przełożonym wyższego szczebla.

ETAP 5

INFORMACJA ZWROTNA

Niezależnie od wyniku rekrutacji wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji pracownik Działu HR przedstawia proponowane warunki zatrudnienia. Jeżeli kandydat zdecyduje, że nasza firma jest tą, w której chce kontynuować swoją karierę ustalamy termin rozpoczęcia pracy.

ETAP 6

WITAMY

Dbamy o to, aby nowy pracownik poznał naszą firmę i współpracowników, zapewniając szkolenie wstępne  i odpowiedni proces wdrożenia.