Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

CANPACK S.A.

ul. Marii Konopnickiej 29
30-302 Kraków
małopolskie, Polska

NIP: 6770046739

ZOBACZ CO OFERUJEMY

STABILNE I PRZEJRZYSTE WARUNKI ZATRUDNIENIA

W zakładach wchodzących w skład Grupy CANPACK pracuje niemal 7000 osób. Pracownikom zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.  Nasze wynagrodzenia są konkurencyjne na rynku pracy w danej lokalizacji.

NAGRADZAMY WYNIKI W PRACY

W zależności od zajmowanego stanowiska pracownik może zostać objęty miesięcznym, kwartalnym, bądź rocznym systemem premiowania. Przyznanie premii uzależnione jest od wyniku finansowego firmy oraz realizacji  celów i zadań pracowników.

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU

Każdej nowej osobie zapewniamy pomoc opiekuna podczas wdrożenia do pracy. Dbamy o możliwości rozwoju oraz przejrzyste warunki awansu. Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach, w szczególności podczas uruchamiania nowych fabryk.

DOBRA ATMOSFERA PRACY

Jesteśmy świadomi, jak ważne jest zaufanie i zaangażowanie, które łączą wszystkich pracowników. Wspólnie dbamy o tworzenie przyjaznego miejsca pracy, w którym panuje dobra atmosfera. Nasze zasady etyczne i wartości, oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy są mocnymi stronami naszej organizacji.

PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA

Każdy pracownik ma zapewniony dostęp do prywatnej opieki medycznej LUXMED. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia tej opieki na członków rodziny.

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

W ramach ZFŚS, w większości spółek, Pracownicy mogą skorzystać z dofinansowania do wczasów i wycieczek zakładowych, aktywności sportowych, biletów do kina, teatru, na mecz i innych atrakcji.  Dodatkowo proponujemy możliwość skorzystania z programu pożyczek dla pracowników.

KARTA SIM PLUS

Pracownicy mogą skorzystać z oferty kart SIM Plus na preferencyjnych warunkach.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Naszym pracownikom oferujemy możliwość wykupienia indywidualnej polisy dla siebie i współmałżonka/partnera życiowego na preferencyjnych warunkach.

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I NNW

Pracownik ma możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – całkowicie finansowanego przez pracodawcę z możliwością  wykupienia wariantu rozszerzonego.

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

Po roku od zatrudnienia pracownik ma możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego. W ramach programu pracodawca płaci składkę, która jest odprowadzana na indywidualne konto emerytalne pracownika.

PROGRAM POLECEŃ PRACOWNICZYCH

Dzięki poleceniom kandydatów pracownicy mają realny wpływ na budowanie zespołu, a dodatkowo mogą otrzymać nagrodę pieniężną.

PARKING DLA PRACOWNIKÓW

W każdej naszej lokalizacji pracownicy mogą korzystać z parkingu firmowego.