Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

BIOTON S.A.

Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

NIP: 5210082573

FIRMA BIOTON jest pierwszym w Polsce i jednym z 8 światowych producentów substancji aktywnej insuliny ludzkiej otrzymywanej na drodze biotechnologicznej, jak również producentem oraz dystrybutorem form gotowych leczniczych produktów insulinowych przeznaczonych dla pacjentów.

Na rynku jesteśmy od ponad 30 lat, a w roku 2021 obchodzimy 20-lecie naszej insuliny.

FUNDAMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY BIOTON :

Każdego dnia budujemy nasz globalny sukces wzmacniając naszą ekspertyzę diabetologiczną i biotechnologiczną. Każdego dnia zwiększamy naszą perfekcję operacyjną poprzez otwartość umysłów, nastawienie na cel oraz działanie zespołowe.

Celem Firmy BIOTON jest osiągnięcie statusu preferowanego dostawcy kompletnych rozwiązań diabetologicznych wśród pacjentów, lekarzy oraz społeczności diabetologicznej.

Realizując cele i uwzględniając fundamenty działalności, BIOTON troszczy się o jakość zdrowia i życia chorych poprzez wytwarzanie substancji farmaceutycznych najwyższej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Grupa BIOTON jest spółką odpowiedzialną za produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej (substancji aktywnej), jak również form gotowych leczniczych produktów insulinowych, sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług zarówno poprzez własną hurtownię farmaceutyczną jak i inne hurtownie farmaceutyczne i apteki na rynku polskim oraz dystrybucję zagraniczną. Firma BIOTON  posiada nowoczesne zaplecze rozwojowe umożliwiające ciągły rozwój produktów oraz produkcję kontraktową.

Innowacyjność

Tym, co wyróżnia BIOTON na tle konkurencji, jest niewątpliwie zorientowanie na innowacje i rozwój. Prowadzimy wiele projektów rozwojowych, a nasze dotychczasowe doświadczenia, potencjał specjalistów oraz konsekwentna realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej, stworzyły środowisko otwarte na nowe obszary działania, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy jakości zdrowia i życia pacjentom cierpiącym na choroby cywilizacyjne. Zatrudniamy wysokowykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują nad rozwojem naszego portfolio produktowego oraz transferem technologii.

Posiadane zaplecze produkcyjne stwarza wyjątkową możliwość implementacji rozwiązań powstałych w skali laboratoryjnej, na skalę produkcyjną. W związku z tym BIOTON S.A. jest pierwszą i jedną z niewielu w Polsce spółek, która jest w stanie dokonać kompletnego transferu opracowanej technologii do działalności komercyjnej. Wymiernym tego efektem jest poprawa wydajności wytwarzania produktów insulinowych. W 2017 roku zastosowano nowoopracowane metody i procesy wytwórcze i od tego czasu kontynuujemy działania mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego, a także dostosowanie do wytycznych europejskich odnośnie eliminacji z procesu produkcyjnego określonych substancji. Daje to Spółce  mocne fundamenty do tworzenia ambitnych planów rozwojowych, z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko.

Pracujemy również nad wprowadzeniem na rynek analogów insuliny, przy zachowaniu najwyższych, światowych parametrów terapeutycznych produktu oraz zapewniając lepszy dostęp pacjentom do najnowocześniejszych terapii przeciwcukrzycowych.

Skala działalności organizacji

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: Zakład Produkcyjny zajmujący się produkcją form gotowych oraz Zakład Biotechnologii wytwarzający substancję aktywną. Oba zakłady znajdują się na terenie Spółki w Macierzyszu.

Praktyki zatrudnienia i godnej pracy

Spółka zatrudnia około 400 osób. Będąc rzetelnym pracodawcą, Spółka oferuje zatrudnienie na umowę o pracę.

Dokładane są wszelkie starania, aby tworzone środowisko pracy, było miejscem, w którym cenione są różnice między pracownikami, takie jak płeć, wiek, kultura, niepełnosprawność i styl życia zgodnie z obowiązującymi na rynku standardami w zakresie Diversity & Inclusion. Unikalne umiejętności i doświadczenie, które posiadają pracownicy, skutkują większą kreatywnością i innowacyjnością, co z kolei przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb rynku i poprawę wyników biznesowych.

Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą szereg szkoleń mających na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stanowisku pracy, politykami i procedurami m.in. dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto, pracownikom zapewniany jest szereg dodatkowych świadczeń dostosowanych do standardów lokalnych, takich jak: dodatkowe ubezpieczenie na życie rozszerzone o opcję Global Doctors, pozwalającą na diagnozę i leczenie poza granicami firmy, specjalistyczny pakiet medyczny, możliwość korzystania z busa pracowniczego, czy Pracownicze Plany Emerytalne.

Każdego dnia wszyscy dbamy o to, aby pracowało nam się dobrze i w takiej atmosferze zespołowo realizujemy ambitne zadania zawodowe.

Troszczymy się o siebie i naszych pacjentów.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (2)