Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

BIOTON S.A.

Macierzysz, ul. Poznańska 12
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

NIP: 5210082573

FIRMA BIOTON jest pierwszym w Polsce i jednym z 8 światowych producentów substancji aktywnej insuliny ludzkiej otrzymywanej na drodze biotechnologicznej, jak również producentem oraz dystrybutorem form gotowych leczniczych produktów insulinowych przeznaczonych dla pacjentów.

Celem Firmy BIOTON jest osiągnięcie statusu preferowanego dostawcy kompletnych rozwiązań diabetologicznych wśród pacjentów, lekarzy oraz społeczności diabetologicznej.

FUNDAMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY BIOTON :

Każdego dnia budujemy nasz globalny sukces wzmacniając naszą ekspertyzę diabetologiczną i biotechnologiczną. Każdego dnia zwiększamy naszą perfekcję operacyjną poprzez otwartość umysłów, nastawienie na cel oraz działanie zespołowe.

Realizując cele i uwzględniając fundamenty działalności, BIOTON. troszczy się o jakość zdrowia i życia chorych poprzez wytwarzanie substancji farmaceutycznych najwyższej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Grupa BIOTON . jest spółką odpowiedzialną za produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej (substancji aktywnej), jak również form gotowych leczniczych produktów insulinowych, sprzedaż wyrobów gotowych, towarów i usług zarówno poprzez własną hurtownię farmaceutyczną jak i inne hurtownie farmaceutyczne i apteki na rynku polskim oraz dystrybucję zagraniczną.. Firma BIOTON  posiada nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiające prace naukowe i ciągły rozwój produktów. Za działalność marketingową Grupy na rynku polskim odpowiada

Innowacyjność

Tym co wyróżnia BIOTON. na tle konkurencji jest niewątpliwie zorientowanie na innowacje i rozwój. Prowadzimy wiele projektów naukowo-badawczych, a nasze  dotychczasowe doświadczenia, potencjał specjalistów oraz konsekwentna realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej, stworzyły środowisko otwarte na nowe obszary działania, których wspólnym mianownikiem jest dążenie do poprawy jakości zdrowia i życia pacjentom cierpiącym na choroby cywilizacyjne.

BIOTON  posiada nowoczesne, zaawansowane technologicznie zaplecze badawczo – rozwojowe w których  zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści prowadzący badania nad produktami biotechnologicznymi i nowymi formami leków oraz realizujący program badawczy
w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria genetyczna: prace koncentrują się na poszukiwaniu nowych plazmidów w dzikich szczepach bakteryjnych, izolowaniu ich i konstruowaniu nowych, wysoko ekspresyjnych wektorów; klonowaniu genów kodujących białka rekombinowane. Celem tych prac jest uzyskanie możliwości tworzenia wydajnych, trwałych, genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów, zdolnych do przemysłowego wytwarzania terapeutycznych substancji białkowych.
  • Biotechnologia: celem badania procesów izolowania i modyfikacji białek o działaniu biologicznym jest optymalizacja doboru metod obróbki rekombinowanych substancji białkowych.

Posiadane zaplecze produkcyjne stwarza wyjątkową możliwość implementacji rozwiązań powstałych w skali laboratoryjnej, na skalę produkcyjną. W związku z tym BIOTON S.A. jest pierwszą, a zarazem jedyną Spółką w Polsce, która jest w stanie dokonać kompletnego transferu opracowanej technologii do działalności komercyjnej. Wymiernym tego efektem jest poprawa wydajności wytwarzania produktów insulinowych. W 2017 roku zastosowano nowoopracowane metody i procesy wytwórcze. W 2018 roku kontynuowano działania mające na celu optymalizację procesu produkcyjnego, a także dostosowanie do wytycznych europejskich odnośnie eliminacji z procesu produkcyjnego określonych substancji. Umożliwiło to produkcję większej ilości substancji aktywnej z tej samej ilości surowców - na przestrzeni dwóch lat osiągnięto wzrost wydajności produkcji aż o 76%. Daje to Spółce  mocne fundamenty do tworzenia ambitnych planów rozwojowych, z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko.

Chcąc pozostać konkurencyjną firmą, BIOTON . nieustannie prowadzi działania mające na celu poszerzenie obecnej oferty produktowej. Realizowane projekty z zakresu stworzenia nowoczesnej linii technologicznej, opartej na unikatowych i nowatorskich rozwiązaniach, przeznaczonej do wytwarzania substancji czynnych z grupy analogów insuliny, są efektem takiej strategii. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość projektu to ponad 50 mln PLN, z czego blisko 21 mln PLN, będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Rezultatem prowadzonego przedsięwzięcia będzie pierwszainstalacjado produkcji analogów insuliny w Polsce, wprowadzenie na rynek analogów insuliny, przy zachowaniu najwyższych, światowych parametrów terapeutycznych produktu oraz lepszy dostęp dla pacjentów do najnowocześniejszych terapii przeciwcukrzycowych.

Skala działalności organizacji

Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: Zakład Produkcyjny Nr 1 zajmujący się produkcją form gotowych oraz Zakład Biotechnologii wytwarzający substancję aktywną. Oba zakłady znajdują się na terenie Spółki w Macierzyszu.

W 2018 BIOTON S.A. dostarczył ponad 7,7 mln sztuk produktów (w tym ponad 5 mln Gensulin i ponad 300 tysięcy wstrzykiwaczy i glukometrów) oraz ponad 23 kg insulin, dzięki czemu wygenerowane przychody netto ze sprzedaży osiągnęły ponad 217,9 mln złotych.

Praktyki zatrudnienia i godnej pracy

Spółka zatrudnia ponad 550 osób. Przy czym aż 95% pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony, a także 99,6% pracowników pracuje na pełen etat. Będąc rzetelnym pracodawcą, Spółka oferuje zatrudnienie na umowę o pracę.

Dokładane są wszelkie starania, aby tworzone środowisko pracy, było miejscem, w którym cenione są różnice między pracownikami, takie jak płeć, wiek, kultura, niepełnosprawność i styl życia zgodnie z obowiązującymi na rynku standardami w zakresie Diversity & Inclusion. Unikalne umiejętności i doświadczenie, które posiadają pracownicy, skutkują większą kreatywnością i innowacyjnością, co z kolei przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb rynku i poprawę wyników biznesowych.

Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą szereg szkoleń mających na celu zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na stanowisku pracy, politykami i procedurami m.in. dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. . Ponadto, pracownikom zapewniany jest szereg dodatkowych świadczeń dostosowanych do standardów lokalnych, takich jak dodatkowe ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, czy karta sportowa.

Firma BIOTON dokłada starań, aby zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki do rozwoju kariery. Inwestuje nie tylko w szeroki pakiet szkoleń (np. szkolenia ogólnorozwojowe, kursy certyfikujące i specjalistyczne np. w dziedzinie biotechnologii), dofinansowanie studiów doktoranckich ale również w możliwość realizacji ciekawych projektów zawodowych.

Każdego dnia wszyscy dbamy o to, aby pracowało nam się dobrze i w takiej atmosferze zespołowo realizujemy ambitne zadania zawodowe. Troszczymy się o siebie i naszych pacjentów.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)