Dane kontaktowe

Grupa Baltona

ul. Flisa 4
02-247 Warszawa
mazowieckie, Polska
[email protected]

www.baltona.pl

NIP: 5860102292

Misja, wizja i Wartości

Po 70-ciu latach dumnej przeszłości, po odbudowaniu biznesu w ciągu ostatnich 6 lat, postanowiliśmy na nowo wytyczyć kierunek, w jakim będziemy zmierzać i określić wartości, jakie będą nam przyświecać w codziennej pracy.

Wizja grupy Baltona

Building on tradition, respect and transparency, through continuous perfection of our services and supporting people around us, we continue our journey towards satisfaction of our employees, customers and partners.

Opierając się na naszej tradycji, kierując się szacunkiem i przejrzystością w naszej działalności, kontynuujemy drogę do osiągnięcia satysfakcji przez naszych współpracowników, klientów i partnerów poprzez ciągłe doskonalenie naszej pracy i wspieranie ludzi którzy nas otaczają.

Misja (Co robimy na co dzień?)

Bring quality and emotions, deliver delightful shopping experience for everyone involved. Become valued and first-choice operator in duty free and travel retail business.

Zawsze staramy się dążyć do najwyższej jakości w działaniu, kreowaniu pozytywnych emocji oraz budowaniu zaangażowania. Staramy się być dla naszych partnerów cennym operatorem pierwszego wyboru w branży duty free i travel retail.
 

Tym kierujemy się w naszej codziennej pracy

SATYSFACTION – SATYSFAKCJA – Zapewnianie satysfakcji naszym klientom, partnerom biznesowym, a także inwestorom

Satysfakcja to najważniejsza siła popychająca nas do działania. Różnie ją definiujemy i na różne sposoby wyrażamy, ale wszyscy chcemy czuć satysfakcję z własnego wysiłku.

PASSION – PASJA – Będziemy mieli poczucie spełnienia i radości z tego, co robimy

Pasja bierze się wyłącznie z pasji. Tylko robiąc coś z pasją i z chęcią, a nie z przymusu czy obowiązku, osiągamy prawdziwą satysfakcję. Musimy znajdować pasję we wszystkim co robimy.

Accountability – Współodpowiedzialność

Gdy znajdziemy pasje musimy się nią dzielić i zarażać innych. Musimy pomaczać innym ją odnaleźć w tym, co robią. Tylko wtedy wszyscy będziemy czuli się współodpowiedzialni za nasz biznes i nasze najbliższe otocznie.

Communication – Komunikacja

Powinniśmy mówić o tym co myślimy, o tym co czujemy na swój temat i na temat innych osób, a także na temat tego jak robimy biznes. Ta komunikacja musi być otwarta, ale zawsze prowadzona z szacunkiem Tylko wówczas jesteśmy w stanie prawdę słuchać słów krytyki lub pochwały z uwagą i działać zgodnie z tymi informacjami. Zwykle dużo łatwiej zauważamy błędy i wady innych niż swoje własne. To dobrze, ale musimy pamiętać, że słowa i sposób, w który je wypowiadamy mogą do nas wrócić.

Execution – Wykonanie

Kiedy wiemy, co jest do zrobienia, jaka zmiana nas czeka, powinniśmy działać. Wiedza sama w sobie nic nie zmienia. Dopiero jej zastosowanie prowadzi do rozwoju i postępu. Postęp z kolei prowadzi do większej wiedzy i większej satysfakcji. Powinniśmy rozpoczynać tylko te działania, które jesteśmy w stanie ukończyć.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (1)