Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Grupa Apator

Apator S.A. Centrum
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice
kujawsko-pomorskie, Polska

www.apator.com

NIP: 8790166896

PROCES REKRUTACJI

ETAP 1

Preselekcja aplikacji pod kontem m.in. wymagań merytorycznych oraz kompetencyjnych zawartych w ofercie dokonywana jest przez pracownika Działu HR oraz Kierownika Działu, do którego poszukiwany jest kandydat. Osoby, które pozytywnie przejdą proces preselekcji tj. w największym stopniu spełnią nasze wymagania, zaproszone zostaną na bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP 2

Bezpośrednie spotkanie z pracownikiem Działu HR oraz z Kierownikiem Działu, do którego poszukiwany jest kandydat, daje możliwość zaprezentowania swojej osoby, jak i zapoznania się z oczekiwaniami oraz zadaniami na danym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej można spodziewać się pytań, które będą miały na celu weryfikację doświadczenia, wiedzy, umiejętności oraz oczekiwań względem pracy.

ETAP 3

W zależności od typu stanowiska kolejny etap rekrutacji obejmować może testy kompetencyjne, próbki pracy, testy wiedzy, zadania indywidualne lub grupowe.

ETAP 4

Po zakończeniu procesu rekrutacji  zapada decyzja o wyborze w naszej ocenie najlepszego kandydata na dane stanowisko, któremu składana jest oferta zatrudnienia.