Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 12
87-600 Lipno

NIP: 9522106392

Jak wygląda rekrutacja?

Oferujemy środowisko pracy, w którym dbamy o dobre samopoczucie i rozwój naszych pracowników.
Zachęcamy pracowników do przejmowania inicjatywy i ulepszania naszej organizacji — od prostych zmian w miejscu pracy po współpracę przy projektach o znaczeniu strategicznym.

Jesteśmy wiodącym dostawcą kilku największych sieci detalicznych na świecie, dzięki czemu oferujemy naszym pracownikom mnóstwo możliwości rozwoju zawodowego. Łączymy globalną sieć producentów z lokalnymi biurami sprzedaży i centrami dystrybucji w ponad 25 krajach. Oferujemy pracę w wielu dziedzinach, takich jak zaopatrzenie, logistyka, sprzedaż, marketing, finanse oraz badania i rozwój.

Poszczególne etapy procesu rekrutacji są dostosowane do profilu stanowiska  i oczekiwań jakie stoją przed kandydatem.

ETAP 1

W pierwszym etapie dział HR dokonuje selekcji aplikacji i merytorycznej weryfikacji kompetencji pod kątem zgodności z oczekiwaniami dla danego profilu stanowiska. Dział HR oraz Kierownik działu dokonują wyboru aplikacji, które w największym stopniu pokrywają się z wymaganiami dla danego stanowiska. Wybrane osoby otrzymuję zaproszenie na pierwsze spotkanie rekrutacyjne, które odbywa się w siedzibie naszej firmy lub on-line.

ETAP 2

Bezpośrednie spotkanie kandydata z pracownikiem działu HR oraz Kierownikiem/Dyrektorem Działu służy wzajemnemu poznaniu się i opiera się na wywiadzie kompetencyjnym, podczas którego staramy się uzupełnić wiedzę na temat doświadczenia, umiejętności, jak również oczekiwań kandydata wobec przyszłego pracodawcy. Na tym etapie kandydat dowie się jakich zadań i odpowiedzialności może spodziewać się na danym stanowisku pracy, jakie benefity oferujemy, oraz w jakim środowisku pracujemy.

ETAP 3

W zależności od profilu stanowiska kandydat może zostać zaproszony do zaprezentowania próbki pracy, wykonanie testów psychologicznych i kompetencyjnych lub uczestniczenia w sesji Assessment Center, podczas której będzie uczestniczył w zadaniach i grach indywidualnych lub grupowych.

ETAP 4

Podjęcie decyzji na postawie wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach rekrutacji pode. Kandydatom, którzy pomyślenie przejdą poprzednie etapy procesu rekrutacji na tym etapie przedstawimy ofertę zatrudnienia.