Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Green Holding Sp. z o.o.

Zdunowo 48
09-142 Załuski

NIP: 7010349937

Kultura Organizacyjna

Grupa Kapitałowa Green Factory to cały szereg spółek zatrudniających łącznie ok. 1400 Pracowników w Polsce i w Ukrainie. Jest to zintegrowany biznes rozpoczynający się od części farmingowej, w której na polach o powierzchni ok.1200 ha uprawiane są najwyższej jakości warzywa, przez nowoczesną produkcję produktów gotowych do spożycia, na logistyce chłodniczej i dostawach bezpośrednio do Klientów kończąc.

W ramach całej Grupy Green Factory działa wiele nowoczesnych zakładów: w trzech produkowane są gotowe do spożycia, myte, cięte, paczkowane mixy sałat oraz gotowe sałatki typu lunch box - pod marką Fit& Easy; jeden zakład produkcyjny należy do Grupy Producentów Warzyw Primavega, odpowiedzialnej za uprawę warzyw; kolejny obiekt to nowoczesny magazyn spółki Green Factory Logistics zajmującej się logistyką chłodniczą, zarówno dla podmiotów z grupy, jak i dla innych Klientów. Istnieje również kilka mniejszych obiektów magazynowych odpowiedzialnych za rynek hurtowy czy logistykę chłodniczą. Najnowszym obiektem w grupie jest nowoczesna szklarnia spółki Smart Vegetables Innovations, w której całorocznie produkowane są warzywa liściowe w innowacyjnej uprawie hydroponicznej.

Grupa Green Factory to wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach spółki: Green Factory (działająca w kanale nowoczesnym), Green Factory Bronisze (działająca na rynku tradycyjnym), Green Factory Logistics (Transport i logistyka kontraktowa), GF Trans (transport międzynarodowy), SVI (uprawa hydroponiczna), PRIMAVEGA (uprawa warzyw), Green Business Centre (centrum usług wspólnych w zakresie księgowości i IT) oraz Green Holding, gdzie prowadzone są strategiczne projekty interdyscyplinarne dotyczące całej Grupy Green Factory.

Green Factory jest liderem w produkcji świeżych, ciętych i pakowanych warzyw. Pierwotnie firma Green Factory zajmowała się produkcją i sprzedażą świeżych warzyw. Od 2006 roku, obserwując dynamicznie rozwijający się rynek produktów typu convenience, rozszerzała asortyment produktów o świeże, umyte i pocięte warzywa pod marką Fit & Easy, a od roku 2015 firma skupia się już tylko na produktach z kategorii Ready to Eat sukcesywnie poszerzając asortyment o nowe linie produktowe, w tym również produkty private label. Aktualnie marka Fit & Easy jest liderem w kategorii świeżych, mytych, ciętych, paczkowanych warzyw oraz gotowych sałatek. Jest silna i rozpoznawalna, dobrze znana konsumentom.

Klientami firmy są największe sieci handlowe w Polsce, a także rynek tradycyjny oraz HoReCa (np. McDonald’s). Najwyższą jakość produktów docenili również Odbiorcy z tak wymagających rynków jak np. Niemcy, Czechy, Słowacja, Skandynawia, Ukraina, gdzie kierowany jest eksport.

Od początku powstania firma bardzo dynamicznie się rozwija. Jest to związane zarówno z doskonałym wpasowaniem się w trend zdrowego odżywiania, jak również w oczekiwania konsumentów poszukujących szybkich, smacznych i zdrowych rozwiązań.

Green Factory Logistics odpowiada za serwis produktów wrażliwych i świeżych i dba, aby był on na najwyższym poziomie. Ma stałych partnerów biznesowych z branż spożywczych, warzywnej, mięsnej, rybnej czy nabiałowej. Dzięki wysokiej częstotliwości i regularności połączeń, zapewnia bezpieczną realizację usług skierowanych do producentów żywności. Dzięki sieci własnych oddziałów zlokalizowanych w strategicznych miejscach, skutecznie i szybko realizuje dostawy do odbiorców. Lokalizacja głównej bazy logistycznej znajduje się w Błoniu, 30 km od Warszawy. Firma posiada również oddziały w Sosnowcu i Niepruszewie k / Poznania z magazynem przystosowanym do składowania produktów świeżych.

Green Factory Bronisze to lider Warszawskiego Rynku Rolno-Spożywczego, który specjalizuje się w sprzedaży hurtowej świeżych warzyw i owoców oraz produktów ready to eat oferowanych pod marką Fit&Easy.  Stale rosnąca oferta asortymentowa dostępna jest w dwóch punktach sprzedaży na terenie runku hurtowego w podwarszawskich Broniszach oraz na poznańskiej giełdzie Franowo i katowickiej giełdzie Załęże.  Ważną formą działalności Green Factory Bronisze jest Dystrybucja – sprzedaż i dostawa produktów bezpośrednio do Punktów Sprzedaży Detalicznej na terenie większych miast Polski. Dział Dystrybucji jest korzystną propozycją dla supermarketów, które nie posiadają własnych centrów dystrybucyjnych. Korzyścią dla odbiorców usług Dystrybucji jest przede wszystkim gwarancja systematycznych dostaw pełnego asortymentu produktowego oraz  optymalizacja kosztów logistycznych. W portfolio Green Factory Bronisze znajdują się wyłącznie produkty spełniające najwyższe normy jakościowe i pochodzące od audytowanych dostawców i producentów.  Spółka posiada certyfikat BIO.

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­du­centów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­rii radic­chio, en­dywi oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce.

Smart Vegetables Innovations (SVI) jest jedną ze spółek grupy, której zadaniem jest innowacyjna produkcja sałat w systemie hydroponicznym. W 2019 otwarty został nowoczesny obiekt szklarniowy przeznaczony do prowadzenia innowacyjnej uprawy warzyw liściowych z odpowiednio rozbudowanym i wyposażonym zapleczem badawczo – rozwojowym

Nasza Misja

Misją naszej Firmy jest rozwój w obszarze produkcji, konfekcjonowania i dystrybucji produktów o najwyższych standardach jakości.

Rozwój idący w parze ze zintegrowaną produkcją, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z polityką jakości HACCP, odpowiadający potrzebom Klientów oraz zapewniający stałe wykorzystanie i doskonalenie potencjału pracowników.

Nasze Wartości

Jakość potwierdzona certyfikatami

Celem działania naszej Firmy jest wzrost zadowolenia i satysfakcji Klientów, a jego realizacja następuje poprzez prace zgodnie z systemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP i zintegrowanym systemem zarządzania jakością. Spełniamy wysokie wymogi jakościowe w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi naszych Klientów, wszystkie działania są zgodnez systemem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP i zintegrowanym systemem zarządzania jakością, posiadamy wdrożone i certyfikowane systemy w zakładach przetwórczych – FSSC 22000, IFS, SQMS, ISO 14001.

W trosce o środowisko

W każdym obszarze działalności firma myśli o zrównoważonym rozwoju i dbałości o środowisko. Prowadzone są ciągłe prace i wdrożenia najnowszych rozwiązań pro środowiskowych, w tym:

  • zastosowanie surowców z recyklingu oraz  stosowanie jednolitych surowców pozwalających na 100% recykling opakowań.  Sukcesywnie zmniejszana jest ilości folii, plastiku i kartonu w opakowaniach jednostkowych,
  • do mycia maszyn ciepłą wodą wykorzystywane jest ciepło pochodzące z systemów odzysku zainstalowanych w maszynowni chłodniczej,
  • firma posiada własną oczyszczalnię ścieków i współpracuje z firmami recyklingowymi, dzięki czemu produkowane opakowania są segregowane, przetwarzane do ponownego użycia.

Cenione i poszukiwane przez nas Kompetencje

  • Odpowiedzialność i zdolności organizacyjne

W naszej organizacji cenimy ludzi, którzy nie boją się wyzwań i potrafią wziąć odpowiedzialność za zadania, których się podejmują. Chcemy pracować z ludźmi, którzy potrafią wykazać się przy tym doskonałą organizacją pracy i posiadają cenną zdolność odróżniania zadań priorytetowych od tych mniej pilnych.

  • Nastawienie na cele

Chcemy przyciągać do naszej organizacji osoby konkretne i nastawione na realizację zadań.

  • Zdolności przywódcze

Zależy nam na przyciągnięciu do Grupy Green Factory osób z potencjałem liderskim, które dzięki pracy w naszej organizacji odkryją swoje możliwości oraz rozwiną kompetencje managerskie, żeby w przyszłości móc efektywnie zarządzać większymi zespołami ludzi. Chcemy przede wszystkim inwestować w talenty, które staną się w przyszłości liderami w całej Grupie Green Factory.     

  • Asertywność

Poszukujemy ludzi którzy mają własne zdanie i nie boją się czasem powiedzieć „nie”. Asertywność oznacza dla nas umiejętność negocjacji i dojścia do kompromisu. W biznesie polega to na tym, aby obie strony czerpały korzyści z podjętej współpracy. Bezpośrednio komunikując, że chociaż istnieje możliwość negocjowania status quo, nie jesteś w stanie zgodzić się całkowicie na dane warunki, możesz wypracować nie tylko obopólny kompromis, ale również wzajemny szacunek.

  • Dynamizm i pozytywna energia

Chcemy mieć w swojej organizacji osoby pozytywnie nastawione do świata, które prezentują przy tym postawę pełną energii i chęci do działania! Bardzo cenimy, gdy nasi Pracownicy są przy tym otwarci na nowe doświadczenia i nie boją się zmian.

  • Praca zespołowa  

Praca w zespole oznacza dla nas efektywną współpracę między poszczególnymi pracownikami. Dzięki niej mogą oni osiągać lepsze wyniki, a także doskonalić własne umiejętności i uczyć się od siebie nawzajem. Podstawowe zasady pracy zespołowej opierają się na kilku elementach. Aby pracownicy działali efektywnie, muszą m.in.: opanować zdolność skutecznej komunikacji, umieć przyjmować konstruktywną krytykę, otworzyć się na pomysły i sugestie ze strony współpracowników, skupić się na realizowaniu wspólnych celów, a nie tylko własnych interesów, mieć poczucie odpowiedzialności za pracę zespołową, udzielać sobie wsparcia oraz okazywać zaufanie oraz dbać o stworzenie dobrej atmosfery.

  • Przedsiębiorczość, własna inicjatywa i samodzielność myślenia

Jedną z ważniejszych dla nas kompetencji jest również umiejętność samodzielnego działania i wykazywania się własną inicjatywą. Staramy się aby nasi Pracownicy byli proaktywni oraz byli w stanie myśleć w sposób twórczy i innowacyjny. Stawiamy przy tym na ludzi przedsiębiorczych, którzy traktują pracę w naszej organizacji jak gdyby to była ich własna firma, o którą na co dzień dbają i wraz z nią zdobywają coraz ciekawsze doświadczenia, dzięki którym rozwijają także swoją karierę zawodową.