Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Green Holding Sp. z o.o.

Zdunowo 48
09-142 Załuski

NIP: 7010349937

Proces rekrutacyjny:

ETAP 1

Selekcja CV w naszym systemie rekrutacyjnym ATS: Na tym etapie cała komunikacja z Kandydatami przebiega w sposób zautomatyzowany. Oprócz oficjalnie publikowanych ogłoszeń z naszymi ofertami pracy, nasz dział HR stara się również w sposób aktywny docierać do najlepszych Kandydatów z rynku i w tym celu analizujemy dokładnie rynek Kandydatów i samodzielnie prowadzimy tzw. research Kandydatów.

ETAP 2

Rozmowa z działem HR – Co będziemy weryfikować? To czy posiadasz kompetencje, na których nam zależy. Poprzez rozmowę będziemy chcieli zbadać Twoją motywację do podjęcia pracy w naszej organizacji, cenione przez nas kompetencje w tym m.in. predyspozycje do pracy zespołowej oraz otwartość na nowe doświadczenia.

ETAP 3

Rozmowa z bezpośrednimi przełożonymi, na której będziemy weryfikować Twoją wiedzę biznesową w danej dziedzinie oraz sprawdzać, w jaki sposób radzisz sobie w sytuacjach kryzysowych jak również Twoje predyspozycje osobowościowe pod kątem kluczowych kompetencji ważnych na danym stanowisku.

ETAP 4

Opcjonalnie

W zależności od poziomu stanowiska na które rekrutowani są Kandydaci, otrzymasz od nas zaproszenie do wykonania psychometrycznego testu on-line.

ETAP 5

W zależności od poziomu stanowiska na które rekrutowani są Kandydaci, otrzymasz od nas tzw. „pracę domową”, czyli business case do samodzielnego opracowania i przygotowania prezentacji w Power Point podczas finalnego spotkania z HR oraz kadrą zarządzającą danej spółki.

ETAP 6

Sprawdzanie referencji w poprzednich miejscach Twojej pracy. Jest to zwykle rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez osobę z naszego działu HR z Twoim poprzednim przełożonym.