Dane kontaktowe

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

Jesteśmy najstarszą i największą instytucją w Polsce oferującą Hipotekę Odwróconą.  Już 10. rok pomagamy polskim Seniorom poprawić ich sytuację finansową dzięki wypłacanej przez nas rencie dożywotniej. Prowadzimy działalność w największych miastach Polski.  Od listopada 2012 roku jesteśmy notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

POZNAJ NAS

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej w Polsce. Według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych posiadamy blisko 70% udział w rynku polskim.

W wieloletniej praktyce Funduszu Hipotecznego DOM wypracowaliśmy rozwiązanie, które zwiększa jakość życia na emeryturze, poprawia zasobność senioralnego portfela, zapobiega wykluczeniu finansowemu i społecznemu. Od początku istnienia naszą misją było „Lepsze życie dla Seniora”. Kierujemy się wartościami, które wpływają na jakość naszej codziennej pracy, profesjonalną obsługę klientów, rzetelne doradztwo. Kluczowa jest dla nas uczciwość, transparentność, etyka i bezpieczeństwo. To właśnie dlatego działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk obowiązującymi Członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a wszystkie nasze umowy renty dożywotniej zawierane są w formie aktu notarialnego. Fundusz Hipoteczny DOM od 2012 roku posiada Certyfikat Etyczny zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Jest on świadectwem stosowania przez firmę najwyższych standardów etyki branżowej.

DLACZEGO WARTO Z NAMI PRACOWAĆ?

Płaska struktura
Nie jesteśmy wielką korporacją z rozbudowaną hierarchią i procedurami.  Dzięki temu działamy szybko, sprawnie, a każdy pracownik ma jasno określoną odpowiedzialność za konkretne zadania.

Elastyczność
Elastyczność w działaniu pozwala nam szybko wdrażać najlepsze rozwiązania. Nieustannie doskonalimy wszystkie obszary działania naszej firmy, aby odpowiadać na potrzeby klientów i optymalizować nasze zasoby.

Skuteczność i decyzyjność
Współpraca, wzajemne wsparcie i szybkość podejmowania decyzji pozwalają nam konsekwentnie realizować zamierzone cele. Wierzymy, że zaangażowanie każdego pracownika ma wpływ na efektywne funkcjonowanie naszej firmy i osiąganie naszych celów.

Transparentność i etyka
Jesteśmy fair, a to znaczy, że respektujemy ustalone zasady i dotrzymujemy obietnic. Naszą współpracę opieramy na partnerstwie, równym traktowaniu i jasnych zasadach.

JAKIE SĄ NASZE CELE?

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację trzech podstawowych celów strategicznych:

  • wzrost ilości i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  • utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej,
  • wykorzystanie możliwości finansowania kapitałem dłużnym.

Strategia Spółki zakłada stały rozwój i wzrost portfela zarządzanych nieruchomości przy zachowaniu równowagi finansowej. Zwiększanie wartości portfela nieruchomości oraz dywersyfikacja bazy klientów pozwoli Emitentowi również na ograniczenie ryzyka związanego z przyjętymi modelami statystycznymi i strukturą posiadanych nieruchomości. Zwiększenie skali działalności umożliwi wzrost efektywności wydatków związanych z promocją i reklamą oferty Funduszu.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)