Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Fundacja DKMS

Altowa 6/lok. 9
02-386 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 5222908659

KIM JESTEŚMY?

Zmieniać świat dając innym cząstkę siebie, to właśnie szansa, jaką Fundacja DKMS daje ludziom w Polsce i na świecie. Zmieniać świat, to również szansa, jaką Fundacja DKMS daje swoim Pracownikom.

Dzięki misji Fundacji DKMS, jaką jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku, nasi Pracownicy odmieniają rzeczywistość i podejmują wyzwanie podarowania szansy na powrót do zdrowia Pacjentom chorującym na nowotwory krwi.

Działamy w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiadamy status Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 10 lat zarejestrowaliśmy w Polsce ponad 1,5 mln potencjalnych Dawców szpiku, spośród których 7 000 osób dało nadzieję na życie Pacjentom z całego świata.

JAKA JEST NASZA KULTURA ORGANIZACYJNA?

Tu pracują ludzie pełni ideałów, identyfikujący się z naszą misją, którzy wywierają pozytywny wpływ na świat i chcą być jego częścią. Zależy nam na ludziach energicznych, z pasją działania na rzecz innych, którzy czerpią radość z rozwiązywania problemów, a w pracy poszukują satysfakcji.

Dzięki naszej kulturze organizacyjnej, każdy z nas realizuje odpowiedzialne i istotne zadania, mamy możliwość prezentowania swoich pomysłów, umiejętności i wiedzy. A przede wszystkim mamy realny wpływ na nasza pracę. To, co nas wyróżnia, to dynamika pracy i pozytywna energia, którą w nią wkładamy. Odważnie podchodzimy do wyzwań, dzięki czemu stale się rozwijamy.

Ponadto, w Fundacji DKMS panuje przyjazna atmosfera współpracy, co buduje nasze zaangażowanie i wpływa na relacje. Wszystko co robimy sprzyja ciągłej nauce i zaspakajaniu aspiracji zawodowych naszych Pracowników. Osoby, które dołączą do naszego zespołu mogą rozpocząć karierę zgodną ze swoimi mocnymi stronami.

CO ZROBIĆ, ABY U NAS PRACOWAĆ?

Dzięki dobrze przygotowanemu procesowi rekrutacyjnemu, Kandydaci już na pierwszym spotkaniu mogą spotkać się z właściwym managerem, który przedstawia im szczegółowy zakres obowiązków oraz poznaje ich doświadczenie merytoryczne.

Drugi etap rekrutacji to internetowy test sprawdzający dopasowanie osobowości zawodowej Kandydata do specyfiki zadań, które zostaną mu powierzone na oferowanym stanowisku. Wierzymy, że praca, w której można rozwijać swoje talenty buduje nasze zaangażowanie.

Ostatni etap to spotkanie z przedstawicielem HR. Tu sprawdzamy głównie umiejętności miękkie i motywację Kandydata.

Najistotniejsze elementy w trakcie procesu rekrutacyjnego to zaprezentowanie wiedzy z obszaru, w którym Kandydat chce podjąć pracę, umiejętności współpracy, odpowiedzialności i zaangażowania. Fundacja DKMS poszukuje u Pracowników również określonych postaw i zachowań, warto więc przypomnieć sobie sytuacje, w których dawaliśmy innym wsparcie i aktywnie działaliśmy na rzecz dobra innych ludzi.

CO OFERUJEMY NASZYM PRACOWNIKOM?

Możliwości budowania kariery w Fundacji DKMS są duże, umożliwiamy elastyczne zmiany stanowisk pomiędzy działami, dzięki czemu Pracownicy mogą poszerzać swoje kompetencje, a nawet zmieniać ścieżki swojej kariery.  Nasze stanowiska zmieniają się wraz z rozwojem działań, które podejmuje Fundacja na rzecz Dawców, Pacjentów i rozwoju transplantologii w Polsce.

Wspieramy naszych Pracowników w rozwoju kompetencji funkcjonalnych, a także tych związanych z rozwojem osobistym poprzez ofertę szkoleń, konferencji i warsztatów. Rozwijamy kompetencje liderskie poprzez programy rozwojowe i feedback’owe prowadzone przez mentorów i coachów.  Naszym talentom oferujemy dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów zawodowych.

Stawiamy na budowanie komunikacji i zaufania, dlatego naszym kluczowym działaniem jest przeprowadzana raz w roku z każdym Pracownikiem rozmowa rozwojowa. Wszyscy Pracownicy są objęci prywatną opieką medyczną, wspieramy ich zdrowie w programie Multisport i rozwój kompetencji językowych poprzez dostęp do platformy on-line.