Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Fortum Polska

Antoniego Słonimskiego 1A
50-304 Wrocław
dolnośląskie, Polska

fortum.pl

NIP: 1181606467

Fortum - poznaj nas

Fortum jest liderem w obszarze czystej energii. Dostarczamy klientom energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Angażujemy naszych klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. 2/3 naszej energii jest produkowane  w elektrowniach wodnych i jądrowych. Zatrudniamy około 8 500 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. W Unii Europejskiej 96% energii elektrycznej wytwarzamy bez emisji CO2, a 57% w skali globalnej.

Nasz biznes koncentruje się wokół produkcji ciepła i energii, gospodarki obiegu zamkniętego, a także produktów i usług eksperckich powiązanych z energetyką.

Fortum prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie i Zabrzu. Strategia Fortum w Polsce zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne.

Uruchomiona w 2010 roku nowoczesna elektrociepłownia w Częstochowie należy do najbardziej ekologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiosną 2016 roku Fortum rozpoczęło budowę nowej elektrociepłowni w Zabrzu, o wartości 870 milionów złotych. Nowoczesny zakład został uruchomiony w 2019 roku i będzie zaopatrywał w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

 Fortum posiada również ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce ciepło Fortum trafia do około 800 000 osób.

W 2016 roku Fortum przejęło spółkę Grupa Duon S.A. i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Firma chce wykorzystać międzynarodowe doświadczenia w tym zakresie do budowy silnej pozycji w Polsce.

DĄŻYMY DO CZYSTSZEGO ŚWIATA

Naszą misją jest angażowanie klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Naszą rolą jest napędzanie tej przemiany poprzez transformację systemu energetycznego, lepsze wykorzystywanie zasobów i dostarczanie inteligentnych rozwiązań.

Istnieją cztery mega-trendy, które kształtują branżę energetyczną: Zmiany klimatu; Urbanizacja; Digitalizacja oraz Aktywni konsumenci. Fortum chce swoją działalnością wpisać się w zmiany jakie przyniosą te trendy - nie tylko w sferze produkcji i sprzedaży energii, ale także w sferze jej zużycia.

Naszą strategię i wizję „For a cleaner world” realizujemy wspierając się programami rozwojowymi skoncentrowanymi wokół: zasad otwartego przywództwa, doskonałości w sprzedaży i komercjalizacji, wpływu na regulacje poprzez proaktywny dialog oraz cyfryzacji  naszych produktów.  

NASZE WARTOŚCI

Nasze wartości wynikają z nurtu psychologii pozytywnej i kształtują całą organizację.

Są to:
- Ciekawość.
Kwestionujemy status quo. W ramach transformacji sektora energetycznego badamy nowe możliwości rozwoju i współtworzymy rozwiązania przyjazne dla środowiska.
- Odpowiedzialność.
Działamy odpowiedzialnie. Kierujemy się wartościami firmy i opiniami interesariuszy. Tworzymy zrównoważone rozwiązania i zapewniamy bezpieczeństwo w miejscu pracy.
- Uczciwość.
Wyznajemy zasadę transparentności. Prowadzimy działalność w sposób etyczny i z pełną otwartością mówimy o naszych wyzwaniach, sukcesach i ważnych osiągnięciach. Przestrzegamy kodeksu etycznego w naszych codziennych zadaniach.
- Szacunek.
Cenimy siebie nawzajem. Nasz sukces wynika z kultury pracy opartej na otwartości i różnorodności, dzięki czemu każdy może bez przeszkód rozwijać swoje umiejętności. 

Do tego dodajemy jeszcze nasze „pozytywne” 4C (challenge, co-create, coach, celebrate) czyli 4 główne filary naszych zachowań wobec siebie w środowisku pracy:

 1. Stawianie sobie wzajemnie wyzwań (challenge)
  Stawiamy wyzwania obecnemu stanowi rzeczy i sobie nawzajem
 2. Wspólne tworzenie (co-create)
  Tworzymy wspólnie rozwiązania dla osiągnięcia naszych celów.
 3. Wspieranie się w poszukiwaniu rozwiązań (coach)
  Wspieramy się nawzajem w celu ulepszania rezultatów naszej pracy.
 4. Świętowanie sukcesów (celebrate)
  Świętujemy nasze sukcesy i dzielimy się nimi z naszymi kolegami  i koleżankami, również poza firmą.

Model przywództwa w Fortum również czerpie z psychologii pozytywnej i opiera się na. koncepcji tzw. otwartego przywództwa. To ona wyznacza oczekiwania wobec liderów, zapewnia, że przewodzą innym zgodnie z wartościami i strategią Fortum oraz utrzymuje klienta i transformację sektora energetycznego w centrum naszej uwagi.

 

Zasady otwartego przywództwa Fortum:


1. Wierzymy w to co najlepsze w naszych pracownikach. Inspirujemy naszych pracowników, aby uwierzyli w siebie. Skupiamy się na wynikach, a nie na procesie i traktujemy porażki jako okazję do nauki. Gdy znajdujemy właściwe rozwiązanie, świętujemy nasz wspólny sukces.
Szukamy najbardziej utalentowanych osób do określonych zadań i współpracujemy między zespołami w ramach jednej organizacji.  

2. Pragniemy tego co najlepsze dla naszych pracowników. Zależy nam na pracownikach oraz na tym,
by nieustannie się rozwijali. Otwarta komunikacja oraz promowanie komfortu i bezpieczeństwa
w pracy to kluczowe filary środowiska, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać i cieszyć wykonywaną pracą.

3. Oczekujemy tego co najlepsze od naszych pracowników. Wyznaczamy ambitne cele
i koncentrujemy się na klientach, a nie na samej sprzedaży. Nieustannie zachęcamy pracowników, aby lepiej poznawali klientów i by w tej ciekawości wychodzili poza zakres własnych zadań
i obowiązków.

Aby uczynić świat czystszym, musimy przyjąć perspektywę szerszą niż tylko nasza własna działalność, dlatego też oczekujemy, że nasze zespoły będą wykorzystywać nowe szanse oraz podejmować ryzyko w mądry i przemyślany sposób. W oparciu o to podejście i dotychczasowe wnioski, chcemy tworzyć najlepsze rozwiązania, które wyróżnią nas na tle konkurencji i dadzą doskonałe wyniki biznesowe.

CZYM SIĘ WYRÓZNIAMY?  

Wierzymy, że poprzez nasze codzienne zachowania czynimy Fortum miejscem wyjątkowym.

Naszą całą organizację wyróżniają: zaufanie, zrównoważony rozwój i wyzwania.

Zaufanie jest częścią naszego DNA

Zależy nam na naszych kolegach i współpracownikach. Motywujemy się nawzajem i doceniamy nowe pomysły oraz sposoby pracy. Duch współpracy jest bardzo ważny w Fortum, dlatego doceniamy ludzi, którym praca zespołowa dostarcza inspiracji, radości oraz umożliwia osiąganie wspólnych celów. Nasze środowisko pracy cechuje bezpieczeństwo, współpraca i wzajemny szacunek. 

Zrównoważony rozwój – z myślą o jutrze  

Naszą działalność biznesową rozwijamy w długiej perspektywie. Fortum stwarza możliwości planowania kariery zawodowej w przyszłościowej branży, jaką jest energetyka. Prowadzimy naszą działalność w całym łańcuchu wytwarzania energii – od jej wyprodukowania do obsługi klienta. To, co robimy dzisiaj, jest ważne dla przyszłych pokoleń – jesteśmy z tego dumni!

​​​Wyzwania – bez nich się nie rozwijamy

Są one istotną częścią naszej kultury.  Filozofia zarządzania w Fortum opiera się na zaufaniu. Jako nasz pracownik poznasz coachingowy styl współpracy. Będziesz również zachęcany do znajdywania
i proponowania nowych rozwiązań oraz stawiania wyzwań dotychczasowym sposobom pracy. 

ŚWIAT FORTUM - KU CZYSTSZEMU ŚWIATU

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (3)