Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Fortum Polska

Antoniego Słonimskiego 1A
50-304 Wrocław
dolnośląskie, Polska

www.fortum.com

NIP: 1181606467

Fortum Service Poland Sp. z o.o.

Fortum Service Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarki Polskiej 197
80-868 Gdańsk
pomorskie, Polska

www.fortum.com

Fortum - poznaj nas

W Fortum wprowadzamy zmiany tam, gdzie ma to znaczenie. Jesteśmy europejską firmą energetyczną dostarczającą naszym klientom energię elektryczną, gaz, ogrzewanie i chłodzenie, a także inteligentne rozwiązania poprawiające efektywność wykorzystania zasobów. Razem z naszą spółką zależną Uniper jesteśmy trzecim największym producentem energii elektrycznej wolnej od emisji CO2 w Europie. Zatrudniając około 19 000 specjalistów i działając w ponad 40 krajach, mamy kompetencje i zasoby, aby rozwijać się i napędzać transformację energetyczną. Staramy się wywierać wpływ poprzez kulturę otwartego przywództwa, ciekawości i ciągłego doskonalenia. Czy chcesz odegrać aktywną rolę na rzecz czystszego świata? Przyjdź i poprowadź z nami tę zmianę! www.fortum.com

Fortum prowadzi swoją działalność w Polsce od 2003 roku. Obecnie jest właścicielem elektrociepłowni zlokalizowanych w Częstochowie i Zabrzu. Strategia Fortum zakłada rozwój lokalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, opartych o paliwa dostępne w regionie, w tym paliwa alternatywne. Fortum zatrudnia w Polsce ok 600 Pracowników etatowych oraz ok 100 Doradców Klienta w lokalizacjach: Wrocław, Gdańsk, Płock, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Zabrze, Bytom.

Uruchomiona w 2010 roku nowoczesna elektrociepłownia w Częstochowie należy do najbardziej ekologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wiosną 2016 roku Fortum rozpoczęło budowę nowej elektrociepłowni w Zabrzu, o wartości 870 milionów złotych. Nowoczesny zakład został uruchomiony w 2019 roku i zaopatruje w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Spółka posiada również ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Łącznie w całej Polsce, dzięki naszej firmie, ciepło trafia do około 800 000 osób.

Fortum w Polsce rozwija również funkcje wspierające biznesy globalne. We Wrocławiu prężnie działa Centrum Rozwoju Oprogramowania, mające już niemałe sukcesy w cyfrowej transformacji sektora energetycznego. Siedziba spółki w Gdańsku to Zespół Korporacyjnych Usług Finansowych oraz Zespół ds. Usług Zaopatrzeniowych Back-office działające na zasadzie wewnętrznych centrów usług wspólnych.

Wysoka jakość obsługi klienta wewnętrznego oraz innowacyjne rozwiązania i usługi wspierające rozwój biznesów globalnych to najważniejsze cechy charakteryzujące funkcje korporacyjne Fortum w Polsce.

Fortum obecnie zatrudnia w Polsce ok 600 Pracowników etatowych oraz ok 100 Doradców Klienta w lokalizacjach: Wrocław, Gdańsk, Płock, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Zabrze, Bytom.

DĄŻYMY DO CZYSTSZEGO ŚWIATA

Naszą misją jest angażowanie klientów i społeczeństwo w dążeniu do tworzenia czystszego świata. Naszą rolą jest napędzanie tej przemiany poprzez transformację systemu energetycznego, lepsze wykorzystywanie zasobów i dostarczanie inteligentnych rozwiązań.

Istnieją cztery mega-trendy, które kształtują branżę energetyczną: Zmiany klimatu; Urbanizacja; Digitalizacja oraz Aktywni konsumenci. Fortum chce swoją działalnością wpisać się w zmiany jakie przyniosą te trendy - nie tylko w sferze produkcji i sprzedaży energii, ale także w sferze jej zużycia.

Naszą strategię i wizję „For a cleaner world” realizujemy wspierając się programami rozwojowymi skoncentrowanymi wokół: zasad otwartego przywództwa, doskonałości w sprzedaży i komercjalizacji, wpływu na regulacje poprzez proaktywny dialog oraz cyfryzacji  naszych produktów.  

NASZE WARTOŚCI

Nasze wartości wynikają z nurtu psychologii pozytywnej i kształtują całą organizację.

Są to:
- Ciekawość.
Kwestionujemy status quo. W ramach transformacji sektora energetycznego badamy nowe możliwości rozwoju i współtworzymy rozwiązania przyjazne dla środowiska.
- Odpowiedzialność.
Działamy odpowiedzialnie. Kierujemy się wartościami firmy i opiniami interesariuszy. Tworzymy zrównoważone rozwiązania i zapewniamy bezpieczeństwo w miejscu pracy.
- Uczciwość.
Wyznajemy zasadę transparentności. Prowadzimy działalność w sposób etyczny i z pełną otwartością mówimy o naszych wyzwaniach, sukcesach i ważnych osiągnięciach. Przestrzegamy kodeksu etycznego w naszych codziennych zadaniach.
- Szacunek.
Cenimy siebie nawzajem. Nasz sukces wynika z kultury pracy opartej na otwartości i różnorodności, dzięki czemu każdy może bez przeszkód rozwijać swoje umiejętności. 

Do tego dodajemy jeszcze nasze „pozytywne” 4C (challenge, co-create, coach, celebrate) czyli 4 główne filary naszych zachowań wobec siebie w środowisku pracy:

 1. Stawianie sobie wzajemnie wyzwań (challenge)
  Stawiamy wyzwania obecnemu stanowi rzeczy i sobie nawzajem
 2. Wspólne tworzenie (co-create)
  Tworzymy wspólnie rozwiązania dla osiągnięcia naszych celów.
 3. Wspieranie się w poszukiwaniu rozwiązań (coach)
  Wspieramy się nawzajem w celu ulepszania rezultatów naszej pracy.
 4. Świętowanie sukcesów (celebrate)
  Świętujemy nasze sukcesy i dzielimy się nimi z naszymi kolegami  i koleżankami, również poza firmą.

Model przywództwa w Fortum również czerpie z psychologii pozytywnej i opiera się na. koncepcji tzw. otwartego przywództwa. To ona wyznacza oczekiwania wobec liderów, zapewnia, że przewodzą innym zgodnie z wartościami i strategią Fortum oraz utrzymuje klienta i transformację sektora energetycznego w centrum naszej uwagi.

ŚWIAT FORTUM - KU CZYSTSZEMU ŚWIATU

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (9)