Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

FLUOR S.A.

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
śląskie, Polska
[email protected]

www.fluor.com/poland

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wierzymy, że skutecznie działająca firma to firma odpowiedzialna społecznie. Nasze działania w tym zakresie obejmują zarówno wsparcie finansowe lokalnych inicjatyw i instytucji, jak i promowanie aktywnych postaw społecznych wśród pracowników (wolontariat pracowniczy, zbiórki rzeczowe oraz pieniężne).  

Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy czy pozyskaniem finansowania zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected]  

 

Działamy w 4 głównych obszarach:  

EDUKACJA:

Doceniamy znaczenie edukacji, w szczególności dziedzin z zakresu tzw. „STEM”: nauk przyrodniczych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyki (Math). Wierzymy, że mają one fundamentalne znaczenie dla rozwoju w XXI wieku i dlatego chcemy, aby już najmłodsi członkowie lokalnej społeczności mogli odnaleźć w nich inspirację i rozwijać swoje pasje.  

Finansujemy nowoczesne wyposażenie lokalnych szkół i przedszkoli oraz akcesoria szkolne np.  poprzez akcję „Building Futures”, w ramach której towarzyszymy młodzieży w rozpoczęciu roku szkolnego i przekazujemy jej corocznie ok. 300 wyposażonych tornistrów.  

Wspieramy różnorodne inicjatywy pozwalające młodym ludziom rozwijać swoją wiedzę i  zainteresowania poprzez warsztaty i programy naukowe m. in. takie jak: Warsztaty z programowania i robotyki dla dzieci oraz młodzieży „Poklikani”, warsztaty fizyczno-chemiczne dla przedszkolaków „Akademia Młodego Naukowca”, wyposażenie multimedialne dla SP 41 „Tabletowa Klasa”.  

Od wielu lat współpracujemy z Politechniką Śląską i dofinansowujemy przedsięwzięcia umozliwiające studentom zdobywanie umiejętności i kwalifikacji pożądanych na rynku pracy (m.in. zwiazanych z modelowaniem 3D w oprogramowaniu Revit, współpracy międzybranżowej, przedsiębiorczości, pracy zespołowej). 

ZDROWE I GODNE WARUNKI ŻYCIA:

Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie każdemu zdrowia i godnych warunków życia m. in.: powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, dbania o higienę zdrowia psychicznego i fizycznego, a także dostarczenie pomocy humanitarnej w przypadku sytuacji kryzysowych (np. klęski żywiołowej, pandemii). Każdego roku przekazujemy dofinansowanie do ponad 14.000 posiłków dla osób potrzebujących oraz przygotowujemy prawie 400 świątecznych paczek żywnościowych.   

W 2020 Roku gliwickie biuro Fluor przekazało lokalnym szpitalom i hospicjum maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji o łącznej wartości ponad 20.000 PLN, jak również zakupiło respirator dla Szpitala Wielospecjalistycznego nr 4 w Gliwicach.  

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ:

Czujemy się zobowiązani do uczestniczenia w rozwoju lokalnej społeczności, wspieramy trwałe, pozytywne zmiany, które podnoszą jakość życia obywateli.  

Przekazaliśmy już łącznie ponad 40.000 PLN na odbudowę Ośrodka Harcerskiego Łącza oraz wspieramy bieżące remonty budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gliwicach oraz lokalnych świetlic środowiskowych. 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy i zobowiązaniach wobec kolejnych pokoleń w tym obszarze.  

Każdego roku organizujemy dla pracowników i ich rodzin wspólne sadzenie drzewek, podczas którego sadzimy minimum 2000 drzew w nadleśnictwie Rudziniec. Wspieramy również konkursy i warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną oraz etyczne zachowania wobec przyrody.