Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

FLUOR S.A.

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
śląskie, Polska
[email protected]

www.fluor.com/poland

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wierzymy, że skutecznie działająca firma to również firma odpowiedzialna społecznie. Nasze działania w tym zakresie obejmują zarówno wsparcie finansowe lokalnych inicjatyw i instytucji, jak i promowanie aktywnych postaw społecznych wśród pracowników (wolontariat pracowniczy, zbiórki rzeczowe oraz pieniężne).

Działamy w 4 głównych obszarach:

 • Edukacja:
  Finansujemy wyposażenie szkół oraz akcesoria szkolne („Akcja Plecaczki”), jak również wspieramy różnorodne inicjatywy pozwalające młodzieży rozwijać swoją wiedzę i zainteresowania.
   
 • Wspieranie lokalnej społeczności i wyrównywanie szans:
  Dofinansowujemy dożywianie młodzieży ze szkół lokalnych, świetlic środowiskowych oraz innych instytucji. Sponsorujemy oraz wspólnie z pracownikami przygotowujemy świąteczne paczki żywnościowe dla potrzebujących. Wspieramy bieżącą działalność świetlic środowiskowych czy schronisk dla osób bezdomnych. Dwa razy do roku organizujemy – cieszące się ogromnym powodzeniem wśród pracowników - kiermasze rękodzieła wykonanego przez uczniów lokalnej szkoły oraz osób niepełnosprawnych.
   
 • Rozwój lokalnej społeczności:
  Przekazujemy środki finansowe na wspieranie rozwoju młodzieży poprzez aktywność fizyczną (min. dla Stowarzyszenia FC Kłodnica Gliwice).
   
 • Ochrona środowiska:
  Każdego roku zapraszamy uczniów lokalnej szkoły oraz pracowników wraz z rodzinami do wspólnego sadzenia drzewek w Nadleśnictwie „Rudziniec”. Zapraszamy również pracowników i uczniów do sprzątania akwenów wodnych (Zalew Czechowice). Wspieramy hufce, szkoły i przedszkola w organizacji rajdów, konkursów i innych wydarzeń szerzących wśród najmłodszych świadomość ekologiczną.

W 2016 roku Nasza Firma została nagrodzona w konkursie Prezydenta Miasta Gliwice zdobywając po raz trzeci tytuł „Biznesowy Dobroczyńca Roku”.