Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

FLUOR S.A.

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
śląskie, Polska
[email protected]

www.fluor.com/poland

ETAP 1

Publikacja ogłoszeń i zbieranie aplikacji.

Wszystkie aktualne oferty pracy zamieszczamy na portalu pracuj.pl. Aplikowanie odbywa się mailowo oraz online (rejestracja poprzez stronę korporacyjną).

ETAP 2

Selekcja.

Przesłane aplikacje oceniamy pod kątem głównych wymagań danego stanowiska. Z osobami, które w największym stopniu spełniają oczekiwane kryteria, aranżujemy rozmowę telefoniczną.

ETAP 3

Rozmowa telefoniczna.

Podczas umówionej uprzednio z kandydatem, około 10 minutowej, rozmowy telefonicznej sprawdzamy kluczowe dla danego stanowiska kryteria. W zdecydowanej większości przypadków proponujemy kilkuminutową rozmowę po angielsku, gdyż w naszej firmie stale korzysta się z tej umiejętności.

Ten etap umożliwia również kandydatom lepsze poznanie stanowiska oraz uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Po przeanalizowaniu zebranych informacji wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP 4

Rozmowa kwalifikacyjna

W spotkaniu bierze udział Specjalista ds. Rekrutacji oraz Kierownik danego Działu (przyszły przełożony). Rozmowa jest prowadzona w przyjaznej, niestresującej dla kandydata atmosferze. Głównym jej celem jest bliższe poznanie kluczowych kompetencji, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, motywacji, jak również uzyskanie informacji o oczekiwaniach potencjalnego pracownika wobec naszej firmy.

Proces rekrutacyjny dostosowujemy do stanowiska na jakie prowadzimy nabór. Podczas spotkania możemy poprosić kandydata o:

  • Szczegółową rozmowę na temat wiedzy technicznej,
  • Wykonanie testów badających wiedzę oraz umiejętności techniczne i komputerowe,
  • Rozmowę w j. angielskim,
  • scenki sytuacyjnej.

Kandydat może zostać również poproszony o wykonanie testów psychologicznych online.

ETAP 5

Informacja zwrotna.

Każdy kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje od nas informację zwrotną na temat naszej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu do dalszych etapów procesu.

Informację przekazujemy w formie mailowej lub telefonicznej.