Dane kontaktowe

Finastra

Lużycka 6D
81-537 Gdynia
pomorskie, Polska

NIP: 1080012051

Etapy rekrutacji:

ETAP 1

Rozmowa telefoniczna z HR

Celem rozmowy jest uzyskanie informacji, które pozwolą ocenić kandydata/kandydatkę pod względem jego/jej dopasowania do profilu stanowiska oraz wymagań firmy. Potencjalny kandydat dowie się na tym etapie czym zajmuje się firma, jakie benefity oferuje. Na tym etapie sprawdzimy też poziom znajomości języka angielskiego.

ETAP 2

Ocena umiejętności kandydatów

W procesie rekrutacyjnym wykorzystujemy test logiczno-językowo-osobowościowy. Ma on na celu między innymi sprawdzenie predyspozycji kandydatów w kontekście wybranego stanowiska, zdolności analityczego myślenia, komunikacji w języku angielskim jak również motywacji, asertywności czy  umiejętności pracy w zespole.

ETAP 3

Rozmowa z menadżerem działu

Na spotkaniu kandydat/kandydatka dowie się więcej o stanowisku, na które aplikuje, zobaczy, jak wygląda nasze biuro oraz pozna menadżerów działu. Podczas rozmowy menadżer przedstawi zakres obowiązków oraz profil firmy,a także oceni kandydata/kandydatke pod kątem dopasowania do stanowiska. Kandydaci mogą spodziewać się pytań odnośnie wcześniejszego doświadczenia, motywacji do podjęcia pracy w Finastrze, oczekiwań związanych z rolą, a także typowo technicznych zagadnień.

Niezależnie od wyników rekrutacji każdy kandydat otrzyma feedback.