Dane kontaktowe

RTV EURO AGD

ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa
mazowieckie, Polska

karieraweuro.pl

NIP: 5270005984

Proces rekrutacji krok po kroku

ETAP 1

Analiza przesłanych informacji

Analiza aplikacji ma na celu sprawdzenie czy kompetencje Kandydatów zgłoszonych do procesu rekrutacyjnego są zgodne z profilem stanowiska.

ETAP 2

Rozmowa telefoniczna - wstępna weryfikacja

Podczas rozmowy telefonicznej weryfikowane są informacje zawarte w życiorysie oraz określenie terminu dostępności Kandydata.

ETAP 3

Spotkanie z Działem Personalnym - rozmowa rekrutacyjna

Spotkanie polega na rozmowie o kompetencjach Kandydata oraz przedstawieniu przez specjalistę ds. rekrutacji oferty pracy i oczekiwań pracodawcy wobec stanowiska.

Kandydat także ma podczas rozmowy możliwość określenia swoich oczekiwań i przedstawienia pytań odnośnie do oferty pracy.

Spotkanie może się obyć indywidualnie lub w grupie, w zależności od rodzaju stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.

  • Spotkanie indywidualne zwykle trwa nie dłużej niż godzinę.
  • Spotkanie grupowe może trwać dłużej niż godzinę. Taki rodzaj spotkania organizowany jest w przypadku rekrutacji na stanowiska które wymagają zdolności interpersonalnych i są związane z kontaktem z ludźmi.

ETAP 4

Dodatkowy etap - testy kompetencyjne

W procesie rekrutacji na niektóre stanowiska przeprowadzamy testy, które pozwalają nam lepiej poznać osobowość oraz kompetencje kandydatów.

ETAP 5

Informacja zwrotna po rozmowie

Po rozmowie z pracownikiem Działu Personalnego, najczęściej w ciągu dwóch tygodni, przekazujemy kandydatom informację zwrotną na temat oceny jego kandydatury na stanowisko, o które się ubiega.

ETAP 6

Spotkanie z przełożonym

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę z potencjalnym przełożonym. To spotkanie ma charakter ściśle merytoryczny.

ETAP 7

Propozycja pracy

Kandydatom, którzy z sukcesem przeszli cały proces rekrutacji, przedstawiamy ofertę pracy. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana, podpisujemy umowę o pracę.