Dane kontaktowe

ESA s.r.o. sp. z o.o. oddział w Polsce

Zwycięstwa 10
44-100 Gliwice
śląskie, Polska

esa-logistics.pl

NIP: 2060001487

Szereg świadczeń z ZFŚS

  • "wczasy pod gruszą"
  • dofinansowanie do karnetów sportowych
  • comiesięczne zasilanie kart kulturalno-oświatowych
  • zapomogi

Popularne benefity pozapłacowe

  • udział w Ubezpieczeniu Grupowym
  • Prywatna Opieka Zdrowotna
  • 24h-telefoniczna Opieka Prawna 

Rozwój własnej kariery zawodowej

Poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych i udział w nowatorskich projektach interdyscyplinarnych