Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Enersys Sp. z o.o.

Leszczyńska 73
43-300 Bielsko-Biała
śląskie, Polska

www.enersys.com

kim jesteśmy

EnerSys Sp. z o.o. to światowy lider w produkcji akumulatorów trakcyjnych i stacjonarnych.

Stosowane najnowocześniejsze technologie wytwarzania ogniw akumulatorów plasują firmę w czołówce najczystszych ekologicznie zakładów branży akumulatorowej na świecie. Fabryka akumulatorów jest obecna w Bielsku-Białej już od 1922 roku.

EnerSys sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Polityka EnerSys sp. z o.o. w Bielsku-Białej w zakresie jakości,

środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem Enersys jest zdobycie i utrzymanie pozycji europejskiego lidera w produkcji trakcyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Osiągniemy to dzięki konkurencyjności kosztów przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań Klientów i otoczenia.
Każdy pracownik EnerSys w Bielsku-Białej jest zobowiązany wykonywać swoją pracę jak najlepiej, aby w pełni usatysfakcjonować Klienta wewnętrznego i zewnętrznego oraz akcjonariuszy dbając jednocześnie o przestrzeganie wewnętrznych procedur, przepisów prawnych i zasad moralnych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy jest dla każdego pracownika najważniejszym aspektem działalności.
W każdym działaniu musimy być zgodni z prawem i wymaganiami stawianymi naszej organizacji. Nieustannie dążymy do poprawy stanu bhp, działalność ta jest konsultowana z przedstawicielami pracowników.

Naszym nadrzędnym celem jest satysfakcja Klientów w odniesieniu do:

  • Jakości wyrobów.
  • Specyfikacji technicznych i handlowych.
  • Czasu dostawy.

W zakresie zarządzania środowiskiem i BHP naszym nadrzędnym celem jest:

  • Zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.
  • Zapobieganie nieuzasadnionemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego.
  • Spełnienie wymagań prawnych oraz decyzji i pozwoleń władz lokalnych.
  • Zapobieganie wypadkom przy pracy.

Polityka jest przeglądana pod kątem realizacji przynajmniej raz w roku. Polityka jest zakomunikowana wszystkim pracującym dla naszego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu.
Polityka jest dokumentem, który jest udostępniany bez ograniczeń wszystkim zainteresowanym stronom.
Zarząd deklaruje stosowne środki i odpowiedzialność za nadzór nad przestrzeganiem polityki jakości i środowiska naturalnego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań prawnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (2)