Dane kontaktowe

Emitel S.A.

Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

NIP: 5272703675

Bez względu na sytuację i okoliczności, w Emitelu zawsze najcenniejszą wartością są ludzie.

Nasz zespół tworzą ludzie pełni pasji i zaangażowania. Mimo że jesteśmy różni, pracujemy zdalnie i nie widujemy się na co dzień, to łączą nas Wartości Zespołu Emitel – pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, poszukiwanie prostych rozwiązań, poczucie pilności oraz potrzeba rozwoju i ciekawość świata.

Naszą nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Nieustanna troska o ich zdrowie, komfort oraz motywację stanowi podstawowy element budowania naszych planów działań.

Jak obecnie zorganizowana jest praca?

Wszyscy pracownicy biurowi świadczą pracę w trybie zdalnym. Pracownicy wyposażeni są w laptopy i smartfony, umożliwiające im pracę z domu w oparciu o zdalny dostęp do sieci Emitel. Aktualnie wdrażamy proces stopniowego powrotu do biur, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Pracownicy grup technicznych zostali podzieleni na mniejsze podzespoły. Dysponują samochodami służbowymi, a zadania otrzymują na smartfony, dzięki czemu mogą startować do pracy bezpośrednio z domów.

Wszystkie lokalizacje zostały wyposażone w płyny dezynfekcyjne i instrukcje prawidłowego mycia rąk. W przestrzeniach wspólnych - korytarzach czy kuchniach, obowiązkowe jest zasłanianie usta i nos za pomocą maseczki lub w inny dozwolony sposób.

Jak aktualnie wygląda proces rekrutacji?

Obecna sytuacja nie wstrzymuje naszych działań rekrutacyjnych. Na bieżąco publikujemy ogłoszenia w serwisach rekrutacyjnych, na naszej stronie www w zakładce Kariera oraz na LinkedIn. Ze względów bezpieczeństwa rozmowy rekrutacyjne realizujemy on-line, z wykorzystaniem platform do komunikacji zdalnej. Naszym standardem jest jedna rozmowa, w której oprócz rekrutera uczestniczy także przyszły przełożony.

Jak przebiega on-boarding?

Dbamy o to, aby nowo zatrudnieni pracownicy nie napotykali trudności w pierwszym okresie pracy oraz aby czuli się u nas dobrze już od pierwszego dnia. W firmie funkcjonuje program on-boardingowy, który określa krok po kroku pierwsze dni i tygodnie nowe­go członka zespołu Emitel w pracy. Troszczymy się o to, aby w jego pierwszym dniu pracy wszystko, cze­go będzie potrzebował, było już gotowe i dostępne. W zależności od stanowiska jakie obejmuje, czekają go spotkania wprowadzające z przedstawicielem Biura HR, przełożonym oraz innymi osobami, które są zaangażowane w jego wdro­żenie do pracy. Aktualnie większość z nich odbywa się w formie zdalnej.

W intranecie stworzyliśmy Strefę Nowego Pracownika, w której zamieściliśmy mate­riały zawierające informacje przydatne w procesie on-boardingu – o firmie, o ofercie benefitowej, a także o naszej kulturze organizacyjnej. Staramy się, aby stres związany z poznawaniem nowego miejsca zatrudnienia, współpracowników i panujących w organizacji zasad był jak najmniejszy. Aby nowi Koledzy i Koleżanki poczuli się u nas mile przyjęci, otrzymują pa­kiet składający się z kilku drobiazgów, które mogą w znaczący sposób ułatwić im start :)

Co ze szkoleniami wdrażającymi do pracy?

Pracując w dużym rozproszeniu, a obecnie głównie w trybie home-office, pracownicy oczekują wsparcia szkoleniowego w formie zdalnej. Dlatego na platformie szkoleniowej EmiAcademy, poza ofertą szkoleń tradycyjnych, opracowaliśmy atrakcyjną ofertę szkoleń i webinarów realizowanych zdalnie, w oparciu o platformy on-line, którą nazwaliśmy Szkolenia #Zdalnie_Razem. W module e-learningowym EmiAcademy oprócz obowiązkowych szkoleń wprowadzających realizowanych e-learningowo, zamieściliśmy wiele pigułek wiedzy, filmików edukacyjnych oraz prezentacji video z różnych dziedzin, w tym szereg propozycji autorskich, dotyczących działalności firmy.

Każdy Pracownik może korzystać z bezpłatnych lekcji języka angielskiego, realizowanych w formie wirtualnych klas. Wszyscy zainteresowani mają również dostęp do platformy e-learningowej, gdzie mogą znaleźć dodatkowe materiały do nauki.

Jak wygląda komunikacja?

Dbamy o transparentną komunikację do pracowników i z nimi. Wierzymy, że każdego dnia – a  szczególnie w trudnych momentach - bycie w kontakcie jest bardzo istotne, daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju. W związku z pandemią powołaliśmy Zespół Reagowania Kryzysowego, który analizuje bieżącą sytuację w spółce, nasze kluczowe procesy i projekty, w odpowiedni sposób reagując na zmieniającą się sytuację.

Dbamy o bezpieczeństwo Pracowników, ale równie ważna jest dla nas troska o ich motywację oraz obniżanie poziomu stresu związanego z aktualną sytuacją. W intranecie podejmujemy szereg działań skoncentrowanych na budowaniu poczucia przynależności, utrwalaniu więzi i odkrywaniu wartości towarzyszących zmianie, której obecnie doświadczamy.

W grupie roboczej Promocja Zdrowia wymieniamy się patentami na utrzymanie kondycji, dobrego zdrowia oraz rozmawiamy o obecnej sytuacji z perspektywy troski o nasze zdrowie. W grupie #Zdalnie_Razem codziennie wymieniamy się zdjęciami, doświadczeniami, dobrymi praktykami na to, jak pracować z domu, a także zabawnymi memami i linkami do ulubionych teledysków. Organizujemy zdalne zabawy: -„e-Zając”, „Czas dla Was”, „Dzień Rodziny”, zachęcając pracowników do przesyłania zdjęć, filmików, lajkowania, dzielenia się komentarzami. Dzięki temu utrwalamy poczucie wzajemnej więzi, mimo dzielącej nas odległości :)