Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

E.ON Foton

ul. Roentgena 7
02-781 Warszawa
mazowieckie, Polska

eonfoton.pl

NIP: 5213705371

ETAP 1

ANALIZA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH

CV poddajemy wstępnej selekcji, co pozwala nam zapraszać do następnych etapów osoby spełniające wymagania na dane stanowisko.

ETAP 2

WYWIADY TELEFONICZNE

Weryfikujemy i uzupełniamy informacje o kandydatach. Zapraszamy na spotkanie albo podczas tej samej rozmowy informujemy o kolejnych etapach.

ETAP 3

SPOTKANIA REKRUTACYJNE

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne; oceniamy kompetencje, wiedzę merytoryczną oraz motywację do pracy w E.ON Foton. W wybranych rekrutacjach przeprowadzane są testy / próbki pracy / Assesment Center.

ETAP 4

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

  1. Wybranemu kandydatowi, składamy ofertę pracy.
  2. Kandydatom, którzy uczestniczyli w spotkaniach rekrutacyjnych przekazujemy informację zwrotną drogą telefoniczną lub mailową.
  3. Cały proces rekrutacji zamykamy maksymalnie w 3 tygodnie.