Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Dr Irena Eris S.A.

Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
mazowieckie, Polska
[email protected]

kariera.drirenaeris.com/praca-w-laboratorium-kosmetycznym-dr-irena-eris

NIP: 5272642206

Dr Irena Eris

STAŻE I PRAKTYKI

LABORATORIUM TALENTÓW

Jeśli chcesz z pasją realizować swoje marzenia zawodowe zapraszamy do udziału w 2-letnim programie absolwenckim Laboratorium Talentów, w którym uczestnicy mają możliwość kompleksowego zapoznania się z działalnością firmy oraz aktywnego uczestnictwa w jej rozwoju. Proponujemy Ci pracę projektową zgodną z Twoim profilem zawodowym. 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris aktywnie współuczestniczy w rozwoju osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Jedną z form aktywacji zawodowej skierowaną do studentów uczelni wyższych jest program praktyk zawodowych. 

Dowiedź się więcej: http://kariera.drirenaeris.com/praca-w-laboratorium-kosmetycznym-dr-irena-eris

WSPIERAMY

Od początku powstania nasze firmy działamy zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, którymi są: odpowiedzialność za produkt, zaangażowane społeczne i działania na rzecz środowiska. Koncentrujemy się np. na wsparciu organizacji pożytku publicznego, domów dziecka i pomocy potrzebującym. Jesteśmy też jednym z  założycieli i  fundatorów Fundacji „Piękniejsze Życie", która wspiera kobiety podczas leczenia onkologicznego.

Nie sposób też w dzisiejszych czasach nie wspomnieć o działaniach w trakcie pandemii. Od początku jej trwania prowadzimy szeroko zakrojone akcje pomocowe skierowane do personelu medycznego. Przez dwa miesiące (marzec – maj 2020) pomogliśmy ponad 200 szpitalom w całej Polsce, przekazując 55 tys. sztuk kosmetyków o  wartości około 1,5 mln pln. To realna pomoc, która trafiła za pośrednictwem przedstawicieli medycznych na oddziały pediatrii, neonatologii i dermatologii, a także bezpośrednio do m.in. lekarzy, oddziałowych, pielęgniarek i ratowników medycznych, czyli do tych, którzy na co dzień mierzą się z  problemem koronawirusa na pierwszej linii frontu.

W 2016 r. przystąpiliśmy do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact. Głównym zadaniem organizacji, powołanej w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana, jest propagowanie zasad związanych m.in. z przestrzeganiem praw pracowniczych, wspieraniem ochrony środowiska czy przeciwdziałaniem korupcji.

Działania społeczne prowadzone są także przez naszych firmowych wolontariuszy–pracownicy regularnie organizują:

  • akcje krwiodawstwa
  • zbiórkę prezentów dla najbardziej potrzebujących w okresach świątecznych
  • Szlachetną Paczkę

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (11)