Rekrutacja zdalna

Ten pracodawca umożliwia przeprowadzenie rekrutacji zdalnie.

Dane kontaktowe

Centrala firmy DOZ S.A.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie, Polska
Telefon: 22 329 65 00

www.dozsa.pl

NIP: 676-21-75-698

Dodatkowe lokalizacje:

Biuro w Łodzi DOZ S.A.

ul. Kinga C. Gillette 11
94-406 Łódź
łódzkie, Polska
Telefon: 42 200 74 39

#POZNAJ NAS

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko ponad 1100 pla­có­wek z czego część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 5 000 Pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go ponad 5 miliona Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Na co dzień realizujemy i rozwijamy misję „Pacjent w Centrum Uwagi” w oparciu o konsekwentnie pielęgnowane wartości: rozwój, zaufanie i zaangażowanie. W unikalny na polskim rynku sposób łączymy dużą, doskonale zorganizowaną strukturę z przyjazną atmosferą charakterystyczną dla rodzinnych polskich firm, wyznaczamy nowe standardy rozwoju — zarówno na poziomie technologicznym, jak i w obszarze jakości obsługi pracy z Pacjentem.

DOZ to nie tylko Apteki stacjonarne, ale również największy portal e-commerce na rynku farmaceutycznym. Poruszamy się w szerokim wachlarzu nowoczesnych technologii. Mamy rozbudowany Dział IT, który tworzy Zespół kilkudziesięciu Specjalistów i Ekspertów w 3 różnych lokalizacjach:  Warszawa, Łódź, Olsztyn realizując przy tym innowacyjne projekty z różnych obszarów.

Dlaczego warto u nas pracować

  1. Stawiamy na innowacje i rozwój zarówno całej organizacji jak i naszych Pracowników.
  2. Dbamy o wymianę wiedzy i doświadczeń oraz stale wzmacniamy kompetencje naszych Pracowników.
  3. Budujemy ścieżki kariery i stawiamy na awanse wewnętrzne.
  4. Prowadzimy programy onboardingowe pozwalające na kompleksowe wdrażanie nowych Pracowników w zakres ich obowiązków i zasady funkcjonowania firmy, zapewniamy wsparcie mentora.
  5. Gwarantujemy umowę o pracę oraz czytelny zakres obowiązków.
  6. Oferujemy atrakcyjny system premiowy oparty na jasnych zasadach.
  7. Zapewniamy szeroki pakiet benefitów i świadczeń socjalnych.
  8. Zachowujemy wysokie standardy etyczne.
  9. Dbamy o przyjazną atmosferę w pracy, tworzymy zgrany i wspierający się wzajemnie Zespół.

Nagrody i wyróżnienia

Marzec 2017 roku. Zasoby ludzkie są największą wartością naszej firmy. Razem z zespołem wyznaczamy nowe standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, między innymi dlatego zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym konkursie Great Place to Work – Najlepsze Miejsca Pracy 2017 w kategorii dużych firm. Konkurs Great Place to Work, nad którego Galą patronat honorowy objęta Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, opiera się na rzetelnym badaniu opinii pracowników na temat ich pracodawców i warunków pracy w firmie. To oni, poprzez swoje odpowiedzi, wskazują przedsiębiorstwa, które potrafią z sukcesem rozwijać u siebie wyjątkowe relacje z zatrudnionymi oraz budować wzajemne zaufanie. Konkurs Instytutu Great Place to Work, jest konkursem globalnym, mającym już ponad 30-letnią tradycję. Badanie jakości miejsc pracy przeprowadzane jest według tej samej metodologii na całym świecie.

Marzec 2018 roku. Drugi rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w Konkursie Najlepsze Miejsca Pracy 2018 tytułem przyznawanym dla najlepszych miejsc pracy w kraju w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 pracowników. Zdobycie wyróżnienia ważne, ponieważ zależało bezpośrednio od anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród Pracowników. Pracownicy naszej firmy ponownie docenili m.in. możliwość podnoszenia kwalifikacji i ciągły rozwój- w tym tworzenie własnej, indywidualnej ścieżki kariery.

Kwiecień 2019. Trzeci raz z rzędu zostaliśmy docenieni tytułem przyznawanym dla najlepszych miejsc pracy w kraju.

Tytuł Great Place to Work 2019 to ogromne wyróżnienie, które jest świadectwem, że nasi Pracownicy doceniają naszą konsekwencję w działaniach na rzecz tego by DOZ S.A. było wspaniałym, twórczym i angażującym miejscem pracy. Pracownicy niezmiennie doceniają nas za klarowną wizję rozwoju, która pozwala skupiać się na priorytetach i skutecznie realizować założone cele, rozwój i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w ambitnych projektach pozwalających na wykorzystanie pełnego wachlarza posiadanych kompetencji oraz za jasną i rzeczową komunikację.

Kwiecień 2020. Kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni tytułem Great Place to Work.

Konsekwentne realizowanie celów i zachowanie najwyższych standardów funkcjonowania sprawiają, że cieszymy się trwałym zadowoleniem Pracowników. Razem tworzymy Najlepsze Miejsce Pracy i pielęgnujemy wartości, dzięki którym zapewniamy możliwość skutecznego rozwoju i poczucie bezpieczeństwa. Wyniki anonimowych ankiet wskazują, że Pracownicy cenią postępowanie zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami oraz jasne wyznaczanie standardów, co czyni DOZ S.A. firmą uczciwą i etyczną.

Maj 2021. Po raz piąty zostaliśmy wyróżnieni tytułem Great Place to Work i tym samym otrzymaliśmy tytuł Legendy.

Uzyskanie tego zaszczytnego wyróżnienia świadczy o trwałym zadowoleniu Pracowników. Nie spoczywamy na laurach — dzięki stałemu pielęgnowaniu najwyższych standardów pracy codziennie zapewniamy profesjonalną opiekę, a także budujemy ofertę, która nie tylko odpowiada ich zróżnicowanym potrzebom, ale także je wyprzedza.

Najnowsze oferty pracy

zobacz wszystkie oferty pracy (317)